FÖRE OCH EFTER OPERATION

Levnadsvanor i samband med operation i Sörmland

Innehållet gäller Sörmland

När du ska opereras är det viktigt att du förbereder dig. Ju bättre din kropp mår före operationen desto större möjlighet är det att resultatet blir bra. Tobaksanvändning, alkoholvanor, matvanor och fysisk aktivitet har stor betydelse för själva ingreppet och återhämtningen efter operationen. Du kan själv förbereda och påverka dina vanor och livsstil för bästa operationsresultat. Se operationen som ett gyllene tillfälle att förändra dina levnadsvanor - det ökar möjligheten till att må bättre!

Tobaksanvändning

Du vinner mycket på en rökfri operation. Att sluta röka är en viktig förberedelse som kan påverka operationsresultatet. Om du är rökfri i samband med din operation läker ditt operationssår bättre och risken att drabbas av infektioner eller problem med hjärta och lungor minskar. 

Att sluta röka 4-8 veckor före och efter en operation halverar risken för komplikationer. Även vid akuta operationer minskar antalet komplikationer med 4-8 veckors rökfrihet direkt efter operationen.

Om du upplever att du har svårt att göra ett uppehåll på egen hand är det viktigt att du talar om det för behandlande läkare. Det finns möjlighet att erbjuda dig stöd för att möjliggöra en rökfri operation. Se det även som en möjlighet att sluta med tobak även i ett längre perspektiv!

Rekommendationer

  • En rökfri operation. Sluta röka så tidigt som möjligt. För ett bra resultat ska du helst vara rökfri 4-8 veckor före och efter operation. Att röka färre cigaretter minskar inte riskerna.
  • Även vid akuta operationer har 4-8 veckors rökfrihet direkt efter operationen goda resultat för att minska antalet komplikationer.
  • Snus och e-cigaretter rekommenderas inte som rökavvänjningshjälp. Vill du sluta röka rekommenderas nikotinläkemedel eller läkemedel för rökavvänjning.

Läs mer om:

Alkoholvanor

En alkoholfri operation ger din kropp de bästa förutsättningarna under operationen, återhämtningen och rehabiliteringen. Det bästa för dig är att ha ett alkoholuppehåll 4-8 veckor före och efter operation.

Att dricka alkohol ofta, eller i större mängder, ökar risken för komplikationer i samband med operation. Den nedre gränsen för hur stor mängd alkohol som är skadlig i samband med operation är ännu inte klarlagd. 

Uppehållet minskar risken för blödningar, försämrad sårläkning, sårinfektioner samt problem med hjärta och lungor i samband med operation. Alkohol har dessutom en skadlig effekt på immunförsvaret och sänker kroppens förmåga att hantera stress som naturligt uppstår under en operation.

Om du upplever att du har svårt att göra ett uppehåll på egen hand är det viktigt att du talar om det för behandlande läkare. Det finns möjlighet att erbjuda dig stöd för att möjliggöra en alkoholfri operation.

Rekommendationer

  • En alkoholfri operation. Det innebär att du avstår helt från att dricka alkohol 4-8 veckor före och efter operationen.

Matvanor

Inför och efter en operation är det viktigt att tillgodose kroppens behov av energi (protein, kolhydrater och fett) för att minska komplikationsrisken och gynna sårläkning. Det gör du genom att ha en regelbunden måltidsordning och ett varierat livsmedelsval. Både undernäring och fetma ger en ökad risk för komplikationer. 

Om du behöver hjälp med att förändra dina matvanor är det viktigt att du talar om det för behandlande läkare.

Rekommendationer

  • Ha en regelbunden måltidsordning; frukost, lunch, middag samt ett till tre mellanmål.
  • Om du riskerar att bli eller redan är undernärd är det extra viktigt med en tät måltidsordning, till exempel genom att lägga till ett eller flera mellanmål.

Fysisk aktivitet

Din kondition är mer avgörande än din ålder för återhämtning efter operation. I samband med operation försämras den fysiska kapaciteten bland annat på grund av ingreppet i sig, smärta och eventuellt ökat sängläge. Att vara i så god fysisk form som möjligt är därför en bra förberedelse för att lättare klara av såväl operation som återhämtning och rehabilitering.

Rekommendationer

  • Fysisk aktivitet, helst 30 minuter varje dag. Om det är möjligt välj en aktivitet där hjärta, lungor och stora muskelgrupper får arbeta, som en rask promenad.
  • Har du svårt att vara aktiv 30 minuter i sträck, kan du dela upp den fysiska aktiviteten under dagen, dock minst 10 minuter åt gången. Är du ovan att vara fysiskt aktiv eller har svårigheter att röra på dig, rör du på dig i den mån du klarar av. All rörelse räknas och bidrar till din fysiska förmåga.
  • Öka din vardagsmotion med till exempel cykling, gå i trappor och trädgårdsarbete.
  • Regelbundna korta bensträckare och kroppsrörelser under några minuter om du har stillasittande arbete eller fritid.

Läs mer om:

Vart vänder du dig?

Vill du ha hjälp att ändra dina levnadsvanor ska du vända dig till din behandlande läkare, vårdcentral eller andra aktörer som erbjuder tjänster för ändrade levnadsvanor.

Här finner du alla länets vårdcentraler

Till toppen av sidan