Kognition och kommunikation

Beställa tolk i Sörmland

Innehållet gäller Sörmland

Du kan få hjälp med tolkning om du har en hörselnedsättning, dövhet eller dövblindhet. Du kan få tolkning i alla vardagssituationer. Det kan till exempel vara vid besök i vården, vid fritidsaktiviteter, i föreningsmöten och i arbetslivet. Här beskriver vi hur du beställer tolk i Sörmland.

Beställ tolk på Tolkcentralen

Telefontider

Klockan 09.00-12.00 helgfri måndag till fredag.  

Övrig tid är du välkommen att kontakta oss via sms och e-post. Du kan också lämna meddelande på vår telefonsvarare (tal/text eller bildtelefon). 

Kontaktuppgifter

 • Telefon: 016-10 30 70 
 • Sms: 076-686 98 32 
 • Texttelefon: 019-17 11 80 
 • E-post: tolkcentralen@regionsormland.se 
 • Bildtelefon: tolkcentralen.sormland@mymmx.se 

Tolk vid akuta situationer när Tolkcentralen är stängd 

Behöver du tolk till en akut situation när det är fara för liv, hälsa eller egendom?  

Ring vårt akutnummer 08-454 20 17 (tal- och texttelefon). Samtalet kopplas till SOS Alarm. De hjälper dig att söka tolk. 

När du beställer tolk behöver du uppge

 • Datum för tolkning
 • Adress, portkod om det finns, våning etc.
 • Starttid och sluttid
 • Hur lång tid du tror att uppdraget kommer att ta
 • Kontaktuppgifter till dig
 • Ditt namn och personnummer
 • Vad som ska tolkas.

 
Vi tar gärna emot så mycket information som möjligt inför tolkningen för att kunna ge bästa möjliga service och tolktjänst. 

Distanstolkning

Distanstolkning innebär att du kan få tolkning via dator, surfplatta eller mobiltelefon. Distanstolkning passar bra i sammanhang med tydlig struktur, till exempel hälso- och sjukvårdsbesök, föreläsningar och möten. Fråga Tolkcentralen om du är osäker på om distanstolkning kan fungera för just ditt behov.  

Det här behöver du vid distanstolkning  

 • Dator/surfplatta eller mobiltelefon
 • Bra internetuppkoppling
 • Webbkamera (vid teckenspråkstolkning)
 • Bra ljudupptagning

Besökstider 

Du är välkommen att kontakta oss för att beställa tid för besök. 

 

Till toppen av sidan