Aktiviteter på Hörsel- och dövmottagningen

Teckenspråksutbildning

Innehållet gäller Sörmland

Att få en fungerande teckenspråkskommunikation i vardagen.

Målgrupp

Föräldrar, anhöriga (vuxna) och närstående (förskolepersonal/lärare/personlig assistent) till barn med hörselnedsättning/dövhet.

Plats

Sörmland. Fysiska och digitala träffar.

Tid

Omfattar 60 timmar.
Startar kontinuerligt efter behov.

Kostnad

Teckenspråksutbildningen är kostnadsfri.

Anmälan och frågor

Anmälan görs i samråd med specialpedagog på Hörsel- och dövmottagningen.

Vid frågor kontakta Hörsel-och dövmottagningens expedition:

Tfn: 016-10 30 17
Sms: 076-686 98 34

E-tjänster på 1177

Till toppen av sidan