AKTIVITETER PÅ HÖRSEL- OCH DÖVMOTTAGNINGEN

Teckenspråksutbildning

Innehållet gäller Sörmland

Att få en fungerande teckenspråkskommunikation i vardagen.

Målgrupp

Föräldrar, syskon och anhöriga till barn som har hörselnedsättning/dövhet och som har behov av teckenspråk.

Plats

Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm.

Tid

Teckenspråksutbildning pågår kontinuerligt, både nybörjar- och fortsättningskurser.

Anmälan

Vid intresseanmälan ring till receptionen. tfn: 016-10 30 17

sms 070-601-67 82.

e-post hdm@regionsormland.se

Till toppen av sidan