AKTIVITETER PÅ HÖRSEL- OCH DÖVMOTTAGNINGEN

Rehabiliteringsdagar

Innehållet gäller Sörmland

Att få information om samhällsstöd, konsekvenser vid hörselnedsättning och få möjlighet att reflektera över sin egen hörselsituation och även dela erfarenhet med andra. Samtalsstrategier och avspänning.

Målgrupp

Vuxna personer med nedsatt hörsel och som är i yrkesverksam ålder.

Plats

Hörsel- och dövmottagningen, Fraktgatan 5, Eskilstuna.

Tid

Omfattar 5 tillfällen, 2 timmar.

Startar när underlag för grupp finns.

Anmälan

Vid intresseanmälan ring till receptionen, tfn: 016-10 30-17

sms 070-601 67 82.

e-post hdm@regionsormland.se

Till toppen av sidan