Aktiviteter på Hörsel- och dövmottagningen

Basutbildning för föräldrar, barn 0-4 år

Innehållet gäller Sörmland

Att få kunskap om barnets hörsel och hörselnedsättningens påverkan på lyssnande- och talutveckling. Kursen berör bl.a hörsel, hörselmätningar, hörhjälpmedel, motoriskutveckling med hörselnedsättning, känslor och reaktioner.

Målgrupp

Föräldrar till barn 0-4 år som har hörselnedsättning/dövhet.

Plats

Hörsel- och dövmottagningen, Fraktgatan 5, plan 2, Eskilstuna.

Tid

Tre förmiddagar.

Anmälan

Vid intresseanmälan ring till receptionen, tfn: 016-10 30 17

Sms 076-686 98 34

e-post hdm@regionsormland.se

 

Till toppen av sidan