Aktiviteter hos KoALA-teamet

Fördjupad utbildning i tid och struktur för anhöriga och nätverk

Innehållet gäller Sörmland

Syfte och innehåll

Att få fördjupade kunskaper och idéer om användbara strategier samt hitta nya sätt att använda hjälpmedel kring tid och struktur i vardagen. Dagen består av flera olika block, du deltar på den eller de block som känns relevanta. De två första blocken ger dock en bra grund för resterande delar under dagen. 

Målgrupp

Föräldrar, anhöriga, personal, assistenter eller stödpersoner kring patienter som behöver stöd kring strukturen i vardagen. Tidigare erfarenhet av att jobba med schema, rutiner eller något annat tidshjälpmedel underlättar. 

Plats

Kursen kommer att ske digitalt via teams. 

Tid

Torsdag 4 maj klockan 9.00-16.00

- Struktur i vardagen kl: 9.00-9.50
- Bra rutiner och hur du skapar dem kl: 10.00-11.10
- Timstocken kl: 11.20-11.50
- Arbetsordning/dagplanering kl: 13.00-13.50
- Veckoplanering/kalender/årshjul kl: 14.00-14.50
- Att använda mobil/surfplatta kl: 15.00-15.50

Anmälan

Senast 13 april till TeleQ. Tala om vilken/vilka delar som du vill delta i, samt vilken mejladress som länken ska skickas till. 

Eskilstuna     016-10 32 59
Nyköping      0155-24 72 35
Katrineholm  0150-566 32 

Kontaktperson

Lena Adem
Arbetsterapeut i KoALA-teamet

Stefan Bergvall
Logoped i KoALA-teamet

 

Till toppen av sidan