Aktiviteter för vuxna

Diagnoskurs autism vuxen i Nyköping

Innehållet gäller Sörmland

Kursen är till för dig som vill lära dig mer om autism. Du får möjlighet att träffa andra med autism och utbyta erfarenheter.

Syfte och innehåll

Målet med kursen är att du ska få ökad förståelse för vad autism innebär för dig och andra. Varje träff går igenom olika teman som gruppen sedan diskuterar. Exempel på teman är: "Vad är autism?", "Sätt att tänka vid autism" och "Socialt samspel".

Målgrupp

Personer 18-65 år med högfungerande autism.

Plats

Habiliteringsmottagningen Nyköping, Hälsovägen 1, vid Ekensbergs vårdcentral.

Tid

Insatsen består av flera sammanhängande föreläsningar.
Anmälan sker till samtliga tillfällen.

Torsdagar med start 26 augusti och 2/9, 9/9, 23/9, 30/9 och 7/10

Kl. 13.30-15.30

Anmälan

Senast 23/8 till Linn Öresjö tfn: 0155-22 22 47

Kontaktperson

Anna Maria Billing
Psykolog
0155-24 72 76

Linn Öresjö
Sjukgymnast
0155-22 22 47

 

Till toppen av sidan