Aktiviteter för vuxna

Diagnoskurs autism vuxen i Katrineholm

Innehållet gäller Sörmland

Kursen är till för dig som vill lära dig mer om autism. Du får möjlighet att träffa andra med autism och utbyta erfarenheter.

Syfte och innehåll

Målet med kursen är att du ska få ökad förståelse för vad autism innebär för dig och andra. Varje träff går igenom olika teman som gruppen sedan diskuterar. Exempel på teman är: "Vad är autism?", "Sätt att tänka vid autism" och "Socialt samspel".

Målgrupp

Personer 18-65 år med högfungerande autism.

Plats

Habiliteringsmottagningen Katrineholm, Kullbergska sjukhuset.

Tid

Kursen ges vid sex tillfällen i seminarieform. Anmälan sker till samtliga sex tillfällen och antalet platser är begränsat.

  • Torsdag 28 september kl. 14.00-16.00
  • Fredag 6 oktober kl. 14.00-16.00
  • Torsdag 12 oktober kl. 14.00-16.00
  • Torsdag 26 oktober kl. 14.00-16.00
  • Torsdag 2 november kl. 14.00-16.00
  • Torsdag 9 november kl. 14.00-16.00

Anmälan

Sista anmälningsdag torsdag 7 september till telefonnummer 0150-566 32 

Kontaktperson

Eleonore Gillner
Kurator

Emmelie Eriksson
Logoped

 

Till toppen av sidan