Aktiviteter för vuxna

Diagnoskurs autism vuxen i Eskilstuna

Innehållet gäller Sörmland

Kursen är till för dig som vill lära dig mer om autism. Du får möjlighet att träffa andra med autism och utbyta erfarenheter.

Syfte och innehåll

Målet med kursen är att du ska få ökad förståelse för vad autism innebär för dig och andra. Varje träff går igenom olika teman som gruppen sedan diskuterar. Du deltar aktivt i den utsträckning du vill och som du känner dig bekväm med. Exempel på teman är: "Vad är autism?", "Sätt att tänka vid autism" och "Socialt samspel".

Målgrupp

För dig mellan 18-65 år med högfungerande autism.

Plats

Habiliteringsmottagningen Eskilstuna, Odlarvägen 3,  Mälarsjukhuset

Tid 

Kursen ges vid fyra tillfällen i seminarieform. Anmälan sker till samtliga fyra tillfällen och antalet platser är begränsat.

  • Torsdag 24 augusti kl. 13.30-15.30
  • Torsdag 31 augusti kl. 13.30-15.30
  • Torsdag 7 september kl. 13.30-15.30
  • Torsdag 14 september kl. 13.30-15.30

Anmälan

Sista anmälningsdag onsdag 2 augusti till telefonnummer 016-10 32 59 

Kontaktperson

Mariamne Söderström
PTP-Psykolog

Maria Anderstedt
Specialpedagog

 

Till toppen av sidan