Aktiviteter för vuxna

Anhörigföreläsning Autism i Nyköping

Innehållet gäller Sörmland

För dig som anhörig till vuxen person med en autismspektrumdiagnos.

Tillfälle 1: Specialpedagog och psykolog. Information om autismspektrumtillstånd, vad det kan innebära samt hur det kan påverka vardagen. Tips kring förhållningssätt i bemötandet som kan underlätta i ett samtal och för att få vardagen att fungera lite bättre. Tillfälle 2: Arbetsterapeut och kurator. Information om samhällsstöd. Tips om strategier och hjälpmedel som kan underlätta i vardagen, som att skapa struktur, göra tiden mer visuell och skapa system för påminnelser.

Målgrupp

För dig som är anhörig till vuxen person med diagnos inom autismspektrumtillstånd.

Plats

Föreläsningen sker digitalt via teams. För att kunna ta del av föreläsningen behöver du ha digitalt bank-id som du loggar in med via 1177.

Tid

Tillfälle 1: Tisdag 5 oktober (psykolog och specialpedagog)
Tid 14-17.

Tillfälle 2: Tisdag 19 oktober (kurator och arbetsterapeut)
Tid 14-17.

Anmälan

Senast tisdag 21 september.

Anmäl dig genom att ringa sekreterare 0155-24 72 35.
Uppge om du önskar gå på ett eller båda tillfällena. När du anmäler dig behöver du uppge ditt personnummer för att du sedan vid föreläsningen ska kunna logga in med digitalt bank-id via 1177.

 

Kontaktperson

Anna-Maria Billing
Psykolog
0155-24 72 76

Fanni Schaller
Kurator
0155-24 59 18

Till toppen av sidan