Aktiviteter för vuxna

Patient och anhörigföreläsning autism i Eskilstuna

Innehållet gäller Sörmland

Föreläsning för anhöriga om autismspektrumtillstånd och stöd i vardagen

Syfte och innehåll

Grundläggande kunskap om autismspektrumdiagnosen från utsidan och insidan. Föreläsningen är ca 2 timmar lång (inklusive paus) och varvas med videoklipp och tips på informationskällor om man vill veta mer om sin diagnos. Det finns även utrymme för att ställa frågor.

Föreläsningen vänder sig framförallt till dig med vad som tidigare kallats Aspergers syndrom/högfungerande autism. Vill man som anhörig ha mer omfattande kunskap om stödinsatser, hjälpmedel etc. rekommenderas istället föreläsningen ”Anhörigföreläsning autism” (läggs upp under ”Aktiviteter för barn och ungdomar”).

Målgrupp

Vuxna, 18-65 år med dokumenterad autismdiagnos med anhörig (t.ex. förälder, partner, äldre barn). Vill man inte själv gå på föreläsningen kan en anhörig ta platsen. Vanligtvis brukar det komma 6-8 personer till föreläsningen.

Plats

Föreläsningen kommer att ske digitalt. Ni får mera information vid anmälan.

 

Tid

Torsdag 11 november kl: 15.00-16.00

Anmälan och frågor

Kontakta receptionen, tfn: 016-10 32 59, eller anmäl dig via pågående kontakt på Habiliteringen.
Senast 21 oktober.

Kontaktperson

Leonor Modée
Psykolog
016-10 35 33

 

Till toppen av sidan