Aktiviteter för barn och ungdomar

Tid och struktur

Innehållet gäller Sörmland

Föreläsning för anhöriga om hur man kan anpassa och skapa en tydligare vardag.

Att få grundläggande kunskap kring varför och hur användning av bildstöd och appar kan tydliggöra vardagen. I kursen varvas föreläsning med praktisk genomgång och visning av bildstöd och appar. Även diskussion och erfarenhetsutbyte med andra anhöriga.

Målgrupp

Anhöriga/nätverk till barn och ungdomar som har kontakt med habiliteringen i Sörmland

Plats

Kursen kommer att ske digitalt.

Tid

Insatsen består av två sammanhängande föreläsningar. Anmälan sker till båda föreläsningarna.

Onsdag 8 mars, kl: 9.30-11.30
Onsdag 15 mars, kl: 9.30-11.30

Anmälan

Senast onsdag 15 februari till Tele Q

  • Eskilstuna 016- 10 32 59
  • Nyköping 0155-24 72 35
  • Katrineholm 0150- 566 32

 

Kontaktperson

Therese Karlsson
Arbetsterapeut

Pernilla Wigardt
Arbetsterapeut

 

Till toppen av sidan