AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGDOMAR

Taktil stimulering och beröring i Eskilstuna

Innehållet gäller Sörmland

Inspirationsdag

Syfte och innehåll

En eftermiddag där vi fokuserar på beröringens betydelse samt teorin bakom taktil stimulering. Teori och praktik.

Målgrupp

Föräldrar och assistenter till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringsverksamheten.

Plats

Hjälpmedelscentralen Fraktgatan 5, Eskilstuna.

Tid

Måndag 19 oktober kl: 14.00-17.00

Anmälan

Till receptionen, tfn 016-10 32 59 senast 28 september.

Kontaktperson

Jessica Andersson
Sjukgymnast
016-10 41 82

Inger Pargelius
Sjukgymnastbiträde
016-10 34 88

Till toppen av sidan