Aktiviteter för barn och ungdomar

Taktil stimulering och beröring i Eskilstuna

Innehållet gäller Sörmland

Inspirationsdag

Syfte och innehåll

En eftermiddag där vi fokuserar på beröringens betydelse samt teorin bakom taktil stimulering. Teori och praktik.

Målgrupp

Föräldrar och assistenter till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringsverksamheten i Sörmland.

Plats

Hjälpmedelscentralen Fraktgatan 5, Eskilstuna.

Tid

Måndag 27 mars 2023
Kl: 14.00-16.30

Anmälan

Senast 13 mars till Tele Q, tfn 016-10 32 59

Kontaktperson

Jessica Andersson
Sjukgymnast

Inger Pargelius
Sjukgymnastbiträde

Till toppen av sidan