AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGDOMAR

Sömnföreläsning

Innehållet gäller Sörmland

Information om sömn, sömnsvårigheter och tips. Få en större förståelse kring sömn och sömnsvårigheter och tips på hur man kan göra i vardagen.

Målgrupp

Föräldrar/anhöriga/närstående till barn och ungdomar som har diagnos inom autismspektrumtillstånd och/eller utvecklingsstörning.

Föreläsningen kommer att ske digitalt, mera information vid anmälan.

Föreläsningen kommer att finnas vid tre tillfällen i vår, man väljer ett datum som passar.

Tid och anmälan
Torsdag 11 mars kl: 15.00-17.00
Senast anmälan 4 mars till receptionen tfn: 016- 10 32 59

Onsdag 14 april kl: 14.00-16.00
Senast anmälan 7 april till receptionen tfn: 016- 10 32 59

Onsdag 19 maj kl: 15.00-17.00
Senast anmälan 10 maj till receptionen tfn: 016- 10 32 59

 

Kontaktperson

Natalie Ackland
Arbetsterapeut
016-10 56 78

Sofia Fredriksson Grahn
Arbetsterapeut
0150-566 60

Till toppen av sidan