Aktiviteter för barn och ungdomar

Personalutbildning om autism

Innehållet gäller Sörmland

Föreläsning om autismspektrumtillstånd och pedagogiskt stöd i förskola och skola.

Syfte och innehåll

Diagnoskunskap om autism. Orsaker och konsekvenser i vardagen. Pedagogiskt stöd. Erfarenhetsutbyte och diskussioner.

Målgrupp

Inbjudan vänder sig till personal som arbetar med barn eller ungdomar som har, eller nyligen har fått diagnos Autism.
OBS! Barnet/eleven bör ha en aktiv kontakt med habiliteringen.

Plats

Föreläsningen sker digitalt. Länk till föreläsning och material skickas ut i samband med utbildningens start.

Tid

Fredag 23 september 2022, kl 09:00-16:00.
Lunch paus 12.00-13.00

Personal runt patienten betalar 800 kr/person.

 

Anmälan

Senast 2 september till Tele Q på tfn:

Eskilstuna 016-10 32-59
Nyköpings 0155-24 72 35
Katrineholm 0150-566 32

Kontaktperson

Sofie Rundström
Specialpedagog
0155- 24 72 56

Svetlana Andersson
Psykolog
016-10 46 86

Till toppen av sidan