Aktiviteter för barn och ungdomar

Personalutbildning om autism

Innehållet gäller Sörmland

Föreläsning om autismspektrumtillstånd och pedagogiskt stöd i förskola och skola.

Syfte och innehåll

Diagnoskunskap om autism. Orsaker och konsekvenser i vardagen. Pedagogiskt stöd. Erfarenhetsutbyte och diskussioner.

Målgrupp

Assistenter, förskole- och skolpersonal till barn/ungdom som har fått diagnosen autismspektrumtillstånd. OBS! Barnet/eleven bör ha en aktiv kontakt med habiliteringen.

Plats

Föreläsningen sker digitalt, mer information vid anmälan.

Tid

Fredag 10 september 2021, kl 09:30-16:30.
Lunch paus 12.00-13.00

Personal runt patienten betalar 800 kr/person.

 

Anmälan

Senast fredag 27 augusti till receptionen, tfn: 016-10 32 59

Kontaktperson

Fredrik Ivarsson
Psykolog
0155-24 76 43

Jenny Dahlrot
Specialpedagog
0155- 24 72 36

Till toppen av sidan