AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGDOMAR

Personalutbildning om autism i Eskilstuna

Innehållet gäller Sörmland

Föreläsning om autismspektrumtillstånd och pedagogiskt stöd i förskola och skola.

Syfte och innehåll

Diagnoskunskap om autism. Orsaker och konsekvenser i vardagen. Pedagogiskt stöd. Erfarenhetsutbyte. Diskussion i grupper.

Fika med kaka/frukt. Lunch på egen bekostnad.

Målgrupp

Assistenter, förskole- och skolpersonal till barn/ungdom som har fått diagnosen autismspektrumtillstånd. OBS! Barnet/eleven bör ha en aktiv kontakt med habiliteringen.

Plats

Hjälpmedelscentralen, Fraktgatan 5, lokal Mälaren

Tid

Fredag 18 september 2020, kl 09:00-16:00.

Personal runt patienten betalar 800 kr/person.

Begränsat antal platser.

Anmälan

Senast Måndag 30 augusti till receptionen, tfn: 016-10 32 59

Kontaktperson

Fredrik Ivarsson
Psykolog
0155-24 76 43

Till toppen av sidan