AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGDOMAR

Personalutbildning Autism i Nyköping

Innehållet gäller Sörmland

Information om diagnosen autism, dess konsekvenser, bemötande, anpassningar och hjälpmedel. Utbildningen ger möjlighet att träffa annan personal och ta del av deras erfarenheter.

Målgrupp

Personal till barn eller ungdom med diagnos inom autism och som är aktuella inom Habiliteringsverksamheten.

Plats

Culturum Nyköping, Olrogsalen följ skyltning

Tid

Fredag 25 september kl 09:00-16:00 Lunch 12:00-13:00

Personal runt patienten betalar 800 kr/person.

Anmälan

Senast två veckor innan kursstart till receptionen tfn: 0155-24 72 35

Kontaktperson

Fredrik Ivarsson psykolog 0155-24 76 43

Till toppen av sidan