AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGDOMAR

Personalutbildning Autism i Nyköping

Innehållet gäller Sörmland

Information om diagnosen autism, dess konsekvenser, bemötande, anpassningar och hjälpmedel. Utbildningen ger möjlighet att träffa annan personal och ta del av deras erfarenheter.

Målgrupp

Personal till barn eller ungdom med diagnos inom autism och som är aktuella inom Habiliteringsverksamheten.

Plats

Föreläsningen kommer att ske digitalt, mera information vid anmälan.

Tid

Fredag 23 april 2021 kl 09:00-16:00 Lunch 12:00-13:00

Personal runt patienten betalar 800 kr/person.

Begränsat antal platser

Anmälan

Senast 16 april till receptionen tfn: 0155-24 72 35

Kontaktperson

Fredrik Ivarsson
Psykolog
0155-224 76 43

 

Till toppen av sidan