Aktiviteter för barn och ungdomar

Inför vuxenlivet

Innehållet gäller Sörmland

Vad händer när ditt barn blir vuxen? Under den här kvällen får ni information från flera olika samhällsaktörer.

Syfte och innehåll

Under kvällen får du kunskap om vilket samhällsstöd som erbjuds när ert barn/ungdom fyllt 18 år. Du får information om LSS, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, överförmyndaren, SMO (samordnat medicinskt omhändertagande) och vuxenhabiliteringen. 

Målgrupp

För personer 16-20 år och deras anhöriga som tillhör habiliteringen.

Plats

Utbildningen kommer ske digitalt via Microsoft teams. Länk skickas ut cirka 5 dagar innan via 1177 till vårdnadshavare, du behöver då logga in med BankID/FrejaID

Tid

Tisdag 18 april, kl 16:30-19:30.

Anmälan

Senast 27 mars till TeleQ

  • Eskilstuna 016-10 32 59
  • Katrineholm 0150-566 32
  • Nyköping  0155-24 72 3

Kontaktperson

Pernilla Danielsson
Kurator

Sara Knutström
Kurator

Emma Johansson
Kurator

 

 

Till toppen av sidan