AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGDOMAR

Inför vuxenlivet i Nyköping

Innehållet gäller Sörmland

Representanter från arbetsförmedlingen, överförmyndare, LSS, försäkringskassan samt habiliteringsmottagningen (vuxen) om olika frågor inför vuxenlivet.

Syfte och innehåll

Representanter från nedanstående verksamheter presenterar sig och berättar om insatser som kan vara aktuella inför vuxenlivet.

  • Habiliteringsverksamheten och SMO
  • Arbetsförmedlingen
  • LSS-handläggare
  • Överförmyndarnämnden
  • Försäkringskassan

Målgrupp

Anhöriga ungdomar och unga vuxna som har kontakt med habiliteringsmottagningen och vill veta mer inför vuxenlivet.

Plats

Nyköping, Sörmlandsmuseet, Historiesalen

Tid

Onsdag 14 oktober kl. 13.30-16.30

OBS! Begränsat antal platser!

 

Anmälan

Senast 7 oktober till receptionen, tfn: 0155-24 72 35.

Kontaktperson

Amanda Personne
Kurator
0155-24 59 52

Elin Håkansson
Kurator
0155-24 76 81.

 

Till toppen av sidan