Aktiviteter för barn och ungdomar

Inför vuxenlivet i Nyköping

Innehållet gäller Sörmland

Representanter från arbetsförmedlingen, överförmyndare, LSS, försäkringskassan samt habiliteringsmottagningen (vuxen) om olika frågor inför vuxenlivet.

Syfte och innehåll

Representanter från nedanstående verksamheter presenterar sig och informerar om deras insatser som kan vara aktuella inför vuxenlivet.

  • Habiliteringen och SMO (samordnat medicinskt omhändertagande)
  • Arbetsförmedlingen
  • LSS/ SOL-handläggare
  • Överförmyndarnämnden
  • Försäkringskassan

Målgrupp

Personer mellan 16-20 år som tillhör habiliteringen, samt deras anhöriga.

Plats

Sörmlands muséum, lokal: Montören

Tid

Fredag 7 oktober kl. 13.30-16.30

OBS! Begränsat antal platser!

 

Anmälan

Senast 23 september till TeleQ, tfn: 0155-24 72 35.

 

Värdar för informationsträffen

Andrea Gustavsson
Kurator
0155-24 54 71

Elin Håkansson
Kurator
0155-24 76 81.

 

Till toppen av sidan