Aktiviteter för barn och ungdomar

Inför vuxenlivet i Katrineholm

Innehållet gäller Sörmland

Vad händer när ditt barn blir vuxen? Under den här kvällen får ni information från flera olika samhällsaktörer.

Syfte och innehåll

Under kvällen får du kunskap om vilket samhällsstöd som erbjuds när ert barn/ungdom fyllt 18 år. Du får information om LSS, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, överförmyndaren, SMO (samordnat medicinskt omhändertagande) och vuxenhabiliteringen. 

Målgrupp

Föräldrar till ungdomar 16-19 år gamla.

Plats

Habiliteringsmottagningen Katrineholm, Kullbergska sjukhuset.
Direktionsrummet.

Tid

Onsdag 25 maj, kl 16:30-19:30.

Anmälan

Senast två veckor innan föreläsningen till Tele Q, tfn: 0150-566 32.

Kontaktperson

Pernilla Danielsson
Kurator
0150-747 41 

 

Till toppen av sidan