AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGDOMAR

Inför vuxenlivet i Eskilstuna

Innehållet gäller Sörmland

Vad händer när ditt barn blir vuxen? Under den här kvällen får ni information från flera olika samhällsaktörer.

Syfte och innehåll

Representanter för olika verksamheter i samhället berättar om vilket samhällsstöd som erbjuds när ert barn fyllt 18 år. Ni får information från överförmyndaren, Försäkringskassan, LSS, Arbetsförmedlingen, Vuxenhabiliteringen samt SMO (Samordnat medicinskt omhändertagande).

Målgrupp

Föräldrar till ungdomar 17–18 år.

Plats

Föreläsningen kommer att ske digitalt. Ni får mera information vid anmälan.

Tid

Måndag 19 april, kl 16:00-19:00.

Anmälan

Senast 1 april till receptionen, tfn: 016-10 32 59.

Kontaktperson

Ellinor Törnkvist Kalinic
Kurator
016-10 32 31

Jilan Yousef
Kurator
016- 10 31 33

 

 

Till toppen av sidan