Aktiviteter för barn och ungdomar

Första steget - Utbildning med somalisk tolk för föräldrar till små barn med autism

Innehållet gäller Sörmland

Introduktionsutbildning för föräldrar till barn under 6 år som fått diagnosen autism.

Syfte och innehåll

Under introduktionsutbildningen kommer du att få information om diagnosen autism, samt lära dig om kommunikation, inlärning, lek & samspel, vardagliga färdigheter och tydliggörande pedagogik. Du kommer att lära dig detta genom föreläsning, film, övningar och erfarenhetsutbyte med andra föräldrar.

Kursen genomförs med somalisk tolk

Målgrupp

Föräldrar till barn under 6 år med autism.

Utbildningen kommer att ske digitalt. Mera information vid anmälan.

Tid

Tre kurs tillfällen

  • Torsdag 23 september kl: 9.00-11.30
  • Fredag 8 oktober kl: 9.00-11.30
  • Fredag 22 oktober kl: 13.00-15.30

Anmälan

Viss bedömning av kursledarna krävs för att få närvara vid utbildningen. Välkomna att kontakta Tele Q och receptionen för att lämna in en anmälan till utbildningen.

Senast tre veckor innan kursstart till Tele Q, tfn: 0150-566 32.

Kontaktperson

Ida Berg
Logoped
0150-564 74

Jenny Le
Logoped
0150-747 20

 

Till toppen av sidan