AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGDOMAR

Föräldragrupp i Nyköping

Innehållet gäller Sörmland

Förstå ditt barns beteenden utifrån deras diagnos och utifrån inlärningsteoretiska principer.

Syfte och innehåll

I gruppen får du ökad förståelse för hur funktionsnedsättningar påverkar barnen i vardagen, varför beteenden uppstår och hur omgivningen kan påverka dessa beteenden. Föräldrar får konkreta råd för att minska konflikter och stärka barnens positiva egenskaper.

Målgrupp

Föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning som är aktuella på habiliteringen.

Plats

Habiliteringsmottagningen Nyköping, Hälsovägen 1, vid Ekensbergs vårdcentral, plan 2.

Tid

Klockan 15:00-17:00.

Start 19 oktober, fyra måndagar. 

Måndag 2 november

Måndag 16 november

Måndag 30 november

Anmälan

Senast torsdag 1 oktober till sekreteraren, tfn: 0155-24 72 35.

Kontaktperson

Fredrik Ivarsson
Psykolog
0155-24 76 43

 

 

Till toppen av sidan