Aktiviteter för barn och ungdomar

Bild- och kommunikationsverkstad i Katrineholm

Innehållet gäller Sörmland

Inspiration och bildtillverkning för struktur och kommunikation i vardagen.

Syfte och innehåll

I verkstaden får du (själv eller under handledning av terapeut) tillverka bildstöd som pratkartor och scheman. Du kan även få stöd i att anpassa samtalshjälpmedel (Widgit Go, GoTalkNow).

Målgrupp

Alla som vill tillverka bilder eller anpassa samtalshjälpmedel. Gäller för samtliga nätverk, patienter och personal.

Plats

Habiliteringsmottagningen Katrineholm, Kullbergska sjukhuset.

Tid

Torsdag 9 september kl: 15.00-17.00

Anmälan

Anmälan sker i samråd med ansvarig logoped eller specialpedagog.

Kontaktpersoner

Jenny Le
Logoped
0150-747 20

Ida Berg
Logoped
0150-564 74

 

 

Till toppen av sidan