AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGDOMAR

Bild- och kommunikationsverkstad i Katrineholm

Innehållet gäller Sörmland

Inspiration och bildtillverkning för struktur och kommunikation i vardagen.

Syfte och innehåll

I verkstaden får du (själv eller under handledning av terapeut) tillverka bildstöd som pratkartor och scheman. Du kan även få stöd i att anpassa samtalshjälpmedel (Widgit Go, GoTalkNow).

Målgrupp

Alla som vill tillverka bilder eller anpassa samtalshjälpmedel. Gäller för samtliga nätverk, patienter och personal.

Plats

Habiliteringsmottagningen Katrineholm, Kullbergska sjukhuset.

Tid

Måndag 24 maj kl: 15.00-17.00

Anmälan

Anmälan sker i samråd med ansvarig logoped eller specialpedagog.

Kontaktpersoner

Jenny Le
Logoped
0150-747 20

Ida Berg
Logoped
0150-564 74

 

 

Till toppen av sidan