AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGDOMAR

Bild- och kommunikationsverkstad i Katrineholm

Innehållet gäller Sörmland

Inspiration och bildtillverkning för struktur och kommunikation i vardagen.

Syfte och innehåll

I verkstaden får du (själv eller under handledning av terapeut) tillverka bildstöd som pratkartor och scheman. Du kan även få stöd i att anpassa samtalshjälpmedel (Widgit Go, GoTalkNow).

Målgrupp

Alla som vill tillverka bilder eller anpassa samtalshjälpmedel. Gäller för samtliga nätverk, patienter och personal.

Plats

Habiliteringsmottagningen Katrineholm, Kullbergska sjukhuset.

Tid

Torsdag 5 november kl: 15.00-17.00 v.45

Anmälan

Anmälan sker i samråd med ansvarig logoped eller specialpedagog.

Kontaktpersoner

Jenny Le logoped 0150-747 20
Christina Fällman specialpedagog 0150-566 85
Frida Larsson Clewe specialpedagog 0150-564 72
Ida Berg logoped 0150-564 74

 

 

Till toppen av sidan