AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGDOMAR

Anhörigutbildning Cerebral pares i Nyköping

Innehållet gäller Sörmland

Information om diagnosen Cerebral pares (CP), dess konsekvenser, bemötande , anpassningar och hjälpmedel. Utbildningen ger möjlighet att träffa andra anhöriga och ta del av deras erfarenheter.

Målgrupp

Anhöriga till barn, ungdom och hemmaboende unga vuxna med diagnosen Cerebral pares och som är aktuella inom habiliteringsverksamheten.

Plats

Habiliteringsmottagningen i Nyköping, Hälsovägen 1, Ekensbergs VC, plan 2

Tid

Fredag 20 november, kl:9.00-16:00

Anmälan

Senast 3 november till receptionen, telefon: 0155-247223

Kontaktperson

Fredrik Ivarsson, Psykolog, 0155-247643

Till toppen av sidan