AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGDOMAR

Anhörigutbildning autism i Nyköping

Innehållet gäller Sörmland

Föreläsning för anhöriga om autismspektrumtillstånd och stöd i vardagen.

Syfte och innehåll

Information om diagnosen autism, dess konsekvenser, bemötande, anpassningar och hjälpmedel. Utbildningen ger möjlighet att träffa andra och ta del av deras erfarenheter.

Målgrupp

Anhöriga till barn och ungdomar med diagnosen autism och som är aktuella inom habiliteringsverksamheten.

Plats

Culturum Nyköping, Olrogsalen följ skyltning

Tid

Torsdag 15 oktober 2020 kl: 09.00-16.00.

Anmälan

Senast 28 september till sekreteraren  
tfn: 0155-24 72 35

Kontaktperson

Fredrik Ivarsson
Psykolog
0155-24 76 43

 

Till toppen av sidan