AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGDOMAR

Anhörigutbildning autism i Eskilstuna

Innehållet gäller Sörmland

Föreläsning för anhöriga om autismspektrumtillstånd och stöd i vardagen.

Syfte och innehåll

Information om diagnosen autism, dess konsekvenser, bemötande, anpassningar och hjälpmedel. Utbildningen ger möjlighet att träffa andra och ta del av deras erfarenheter.

Målgrupp

Anhöriga till barn och ungdomar med autism.

Tid

Torsdag 17 september kl. 9.00-16.00

Begränsat antal platser

Plats

Hjälpmedelscentralen, Fraktgatan 5 lokal Mälaren

Anmälan

Senast anmälan 28 augusti till receptionen, tfn: 016-10 32 59.

Kontaktperson

Fredrik Ivarsson
Psykolog
0155- 24 76 43

Till toppen av sidan