Aktiviteter för barn och ungdomar

Föreläsning i Eskilstuna -Utmanande beteende

Innehållet gäller Sörmland

Syfte och innehåll

Föräldrar får grundläggande information om hur beteenden lärs in, vidmakthålls och kan förändras för att öka livskvaliteten hos barn/ungdom med funktionsnedsättning. Fokus ligger på hur omgivningen påverkar och ansvarar för individens beteendeutveckling.

Utbildningen innehåller erfarenhetsutbyte, praktiska moment och föreläsning inom kunskapsområdet.

Målgrupp

Vårdnadshavare till barn och ungdomar (0–18 år) med funktionsnedsättning som har kontakt med Habiliteringsverksamheten Sörmland.

Plats

Habiliteringsmottagningen Eskilstuna, Odlarvägen 3.

Tid

Insatsen består av två sammanhängande föreläsningar. Anmälan sker till båda föreläsningarna.

  • Måndag 18 september kl. 14.00-16.00 
  • Måndag 9 oktober kl. 14.00-16.00

Anmälan

Sista anmälningsdag fredag 25 augusti till telefonnummer:

  • Eskilstuna 016- 10 32 59
  • Nyköping 0155-24 72 35
  • Katrineholm 0150- 566 32

Kontaktperson

Ban Pitrous
Psykolog

Vanja Grohp Peterström
Logoped och beteendeanalytiker

Jenny Le
Logoped och beteendeanalytiker

Till toppen av sidan