Aktiviteter för barn och ungdomar

Anhörigutbildning autism

Innehållet gäller Sörmland

Föreläsning för anhöriga om autismspektrumtillstånd och stöd i vardagen.

Syfte och innehåll

Information om diagnosen autism, dess konsekvenser, bemötande, anpassningar och hjälpmedel. Utbildningen ger möjlighet att träffa andra och ta del av deras erfarenheter.

Målgrupp

Anhöriga till barn, ungdomar och hemmaboende unga vuxna med diagnosen autism och som är aktuella inom habiliteringsverksamheten.

Plats

Föreläsningen kommer att ske digitalt.

Tid

Onsdag 11 januari 2023 kl: 09.00-16.00.
Paus för lunch mellan 12.00-13.00

Anmälan

Senast onsdag 21 december 2022 till Tele Q

  • Nyköping 0155-24 72 35
  • Katrineholm 0150-566 32
  • Eskilstuna 016-10 32 59

Kontaktperson

Svetlana Andersson
Psykolog

Sofie Rundström
Specialpedagog 

Till toppen av sidan