LÄKEMEDEL UTIFRÅN DIAGNOS

Läkemedel mot rökning

Att använda läkemedel för att sluta röka är en hjälp för de allra flesta. Läkemedel som innehåller nikotin är vanligast. De finns till exempel som tuggummi och plåster och kan köpas receptfritt. Det finns även läkemedel utan nikotin, som du kan få utskrivet på recept.

Du som vill sluta röka kan ofta lyckas bra om du kombinerar läkemedel med annan behandling som rådgivning och samtalsstöd. Här kan du läsa om hjälp att sluta röka.

Olika typer av läkemedel mot rökning

Det finns olika typer av läkemedel som används som hjälp för att sluta röka:

 • Nikotinläkemedel. De kan köpas receptfritt.
 • Läkemedel utan nikotin. De finns som receptbelagda tabletter.

I första hand används nikotinläkemedel. Om de inte hjälper kan du få prova läkemedel utan nikotin. Ibland kombineras läkemedlen för att förstärka effekten av behandlingen. 

Du kan få abstinensbesvär när du slutar röka

Om du röker är kroppen van vid att få en viss mängd nikotin. När du slutar röka och kroppen inte längre får något nikotin kan du få så kallade abstinensbesvär. Abstinensbesvär kan vara obehagliga och leda till att du börjar röka igen.

Ett vanligt symtom på abstinens är att du känner ett starkt röksug. Röksuget brukar hålla i sig i 20–30 sekunder. En del kan känna röksug i flera år efter att de slutade röka. 

Här är några andra vanliga abstinensbesvär:

 • Du känner oro och ängslan.
 • Du har svårt att koncentrera dig och känner dig rastlös.
 • Du är nedstämd.
 • Du har svårt att sova.
 • Du blir lätt irriterad.
 • Du får ökad aptit.

Abstinensbesvären brukar försvinna 1–2 veckor efter att du har slutat röka. Röksuget och den ökade aptiten kan finnas kvar en längre tid.

Nikotinläkemedel

Nikotinläkemedel kallas också för nikotinersättningsmedel. De ersätter det nikotin du är van att få genom rökningen. Nikotinläkemedel nästan fördubblar möjligheten att bli rökfri. Det gäller särskilt om du samtidigt får rådgivning och stöd genom samtal.

Nikotinläkemedel är till stor hjälp när du vill sluta röka, men hittills finns inga bevis för att de fungerar när du ska sluta snusa.

Vad är nikotin?

Nikotin är ett nervgift som bildas i tobaksplantan för att skydda plantan mot skadeinsekter. När du andas in tobaksrök, går nikotinet snabbt ut i blodet. Inom tio sekunder når det hjärnan och sedan övriga delar av kroppen.

Läkemedlet ersätter nikotinförlusten

Läkemedel med nikotin ger kroppen nikotin på ett mycket mindre skadligt sätt än när du röker en cigarett, eftersom du inte andas in bränd tobak. När du använder nikotinläkemedel undviker du abstinenssymtom.

Nikotinläkemedel finns i olika former

I Sverige kan du köpa nikotinläkemedel i följande former:

 • tuggummi
 • plåster
 • tablett som läggs under tungan, så kallad resoriblett
 • sugtablett
 • munhålepulver i portionspåse
 • munhålesprej.

De olika typerna av nikotinläkemedel ger ungefär samma effekt. Nikotinet som finns i läkemedel tas upp mycket långsammare än när du röker. Allra långsammast stiger halten av nikotin i kroppen med plåster.

Det är olika från person till person vilken form av nikotinläkemedel som passar bäst. Vissa kan ha svårt att tugga tuggummi, andra får utslag på huden av plåster. Du kan själv lätt anpassa dosen med alla läkemedlen, utom med plåster.

Vem passar nikotinläkemedel för?

Nikotinläkemedlen är utprovade för dig som röker 10 cigaretter om dagen eller mer. Det finns inte lika mycket kunskap om dem som röker mindre.

Du som röker mer än ungefär 15 cigaretter per dag och är starkt beroende kan kombinera olika sorters nikotinläkemedel. Du kan då använda plåster som ger en jämn nikotinnivå och komplettera med tuggummi, tabletter eller andra produkter som du tar genom munnen för att dämpa röksuget för stunden.

Du kan köpa nikotinläkemedel utan recept

Du kan köpa nikotinläkemedel utan recept på apotek. Många produkter kan också köpas i matvarubutiker och andra ställen där du kan köpa tobak. Du som är under 18 år kan inte köpa nikotinläkemedel receptfritt, utan måste ha ett recept från en läkare. Nikotinläkemedel ingår inte i högkostnadsskyddet, men när de skrivs ut på recept blir de momsbefriade.

Så här går behandlingen till

Du kan börja ta nikotinläkemedel 1–2 veckor före rökstoppet. Det kan hjälpa dig att röka mindre innan du ska sluta.

Behandlingen brukar ta 2–3 månader beroende på vilket nikotinläkemedel du använder. Mot slutet av behandlingen är det dags att minska dosen nikotinläkemedel och till slut upphöra helt.

Biverkningar

Nikotinläkemedel ger inte så mycket biverkningar men det är lätt att tro att abstinensbesvären är biverkningar. De biverkningar du kan få av nikotinläkemedel är till exempel klåda och utslag av plåstren och ont i käkarna av tuggummit. Du kan även få huvudvärk, yrsel och magbesvär.

Vad händer om jag tar för mycket eller för lite nikotinläkemedel?

Du kan bli beroende av nikotinläkemedel om du är mycket starkt beroende av nikotin. Men att röka är sämre för hälsan än att använda nikotinläkemedel. Det beror på att det finns cirka 8000 skadliga ämnen i röken.

Risken är större att du använder för lite nikotinläkemedel eller tar dem för kort tid, än att du tar för mycket. Om nikotinläkemedlen inte hjälper kan det bero på att du inte tar den rekommenderade dosen.

Exempel på nikotinläkemedel

 • Nicoral, tuggummi
 • Nicorette Inhalator
 • Nicorette Microtab, resoriblett
 • Nicorette, depåplåster, tuggummi, munhålesprej, sugtablett
 • Nicotinell, sugtablett, depåplåster, tuggummi
 • Nicovel, munhålepulver
 • Nikotin, tuggummi
 • NiQuitin, depåplåster, tuggummi, sugtablett
 • Zonnic, munhålepulver, munhålesprej.

Läkemedel utan nikotin

Det finns två olika verksamma ämnen som används i läkemedel för rökavvänjning. De är vareniklin och bupropion.

Vareniklin

Vareniklin ger en stimulans på samma sätt som nikotin, fast svagare. Samtidigt blockerar vareniklin det nikotin som du får i dig om du röker. Då blir det meningslöst att röka för att försöka förstärka nikotineffekten.

Vareniklin finns i läkemedlet Champix. Högkostnadsskyddet gäller om du samtidigt får motiverande stöd. Motiverande stöd brukar handla om antingen besök hos en diplomerad rökavvänjare eller via SLUTA RÖKA-LINJEN.

Så här går behandlingen till

Du ska börja behandlingen medan du fortfarande röker. Då bestämmer du också det datum när du ska sluta röka. Det brukar ofta vara under den andra veckan av behandlingen.

Behandlingstiden är totalt 12 veckor. Du ska sedan sluta ta tabletterna, vilket de flesta klarar utan problem.

Biverkningar

En del besvär som kommer när du tar vareniklin kan vara abstinensbesvär av nikotinet. Om du får svåra eller oväntade besvär, bör du sluta med läkemedlet och kontakta läkare.

En del kan få ont i huvudet, svårt att sova eller drömma mer och annorlunda än vanligt. Vissa kan få magbesvär, till exempel förstoppning, lös avföring eller gaser i magen. Några kan bli yra, trötta, få ökad aptit eller uppleva smaker annorlunda.

Illamående är vanligt i början av behandlingen, men det brukar gå över efter en vecka eller två. Illamåendet kan mildras genom att ta tabletten i samband med mat.

Bupropion

Bupropion dämpar abstinenssymtomen och minskar röksuget. När du använder läkemedlet ska du även få motiverande stöd.

Bupropion används oftast ensamt men kan ibland kombineras med nikotinläkemedel.

Bupropion finns i läkemedlet Zyban och ingår i högkostnadsskyddet.

Så här går behandlingen till

Du ska börja behandlingen medan du fortfarande röker. Då bestämmer du också det datum när du ska sluta röka. Det brukar ofta vara under den andra veckan av behandlingen.

En vanlig behandlingstid är 7 till 9 veckor.

Biverkningar

En del besvär som kommer när du tar bupropion kan vara abstinensbesvär av nikotinet. Om du får svåra eller oväntade besvär, bör du sluta med läkemedlet och kontakta läkare.

Vissa får ont i huvudet, yrsel, oro, ångest, smakförändringar eller magbesvär. Några kan svettas, må illa, bli skakiga, få feber, utslag eller klåda.

En del kan få svårt att koncentrera sig eller att sova. Om du får svårt att sova bör du inte ta läkemedlet sent på kvällen. Pröva istället att ta dagens andra tablett på eftermiddagen.

Andra användningsområden

Det finns andra läkemedel som innehåller bupropion, men som används mot depression.

Läs mer om ditt läkemedel

Du kan läsa om ditt läkemedel i den bipacksedel som följer med förpackningen. Du kan även söka upp läkemedlet på fass.se och läsa bipacksedeln där.

Till toppen av sidan