Graviditet

Det här händer hos barnmorskan i Sörmland

Innehållet gäller Sörmland

Du som väntar barn har möjlighet att komma på regelbundna besök hos en barnmorska. Det är för att du och ditt väntade barn ska må så bra som möjligt under hela graviditeten. Du kan träffa din barnmorska på barnmorskemottagningar i Eskilstuna, Katrineholm eller Nyköping samt på några av våra familjecentraler.

Under en vanlig graviditet brukar det bli runt åtta till tio besök hos barnmorskan. Exakt hur många besök det blir och hur de fördelas bestäms av dig och din barnmorska utifrån hur du mår.  

Förbered dig gärna inför dina besök genom att läsa nedan. Där hittar du information om dina besök hos barnmorskan – från det första hälsosamtalet till efterkontrollen.   

Din partner är välkommen att följa med på besöken, men vid ett tillfälle vill barnmorskan träffa dig enskilt. Prata gärna med din barnmorska om det är någon undersökning som du inte vill eller känner dig tveksam till att göra. Dina besök kommer att journalföras.

Alla besök och ultraljud under graviditeten och efter förlossningen är både kostnadsfria och frivilliga. Du får betala en avgift om du uteblir från ett bokat besök som inte är avbokat senast 24 timmar innan.

Vid akuta besvär

Om du får akuta besvär innan graviditetsvecka 22+0 vänder du dig till 1177 och gyn-akuten.

Om du får akuta besvär efter graviditetsvecka 22+0 vänder du dig till din närmaste förlossningsavdelning.

Journal

Journaluppgifter om dig, graviditeten och förlossningen lagras elektroniskt i ett gemensamt journalsystem för Region Sörmland. Vissa uppgifter i journalen förs över till Medicinskt födelseregister (MFR).

Register

Mödrahälsovården i länet deltar också i ett nationellt kvalitetsregister för mödrahälsovård. För mer information om kvalitetsregistret, se webbplatsen Nationella kvalitetsregisterSveriges kommuner och regioner och Graviditetsregistret.

Vecka 5-12 – hälsosamtal

Ditt första besök hos barnmorskan sker ungefär i graviditetsvecka 5-12. Under det här besöket kommer ni att ha ett hälsosamtal där ni pratar om dina levnadsvanor, till exempel: hur du mår, hur du äter, om du röker eller dricker alkohol och om du motionerar.

Under det här besöket blir du också erbjuden information om fosterdiagnostik. Du kan också ta upp egna frågor och funderingar om din graviditet.

Bra att läsa inför ditt besök:

Vecka 7-14 – inskrivningsbesök

Det här besöket sker ungefär i graviditetsvecka 7-14. Vid det här besöket går barnmorskan och du igenom hur du mår, din sjukdomshistoria, ärftlighet, livserfarenhet och din livssituation.

Ni planerar även in dina kommande barnmorskebesök under din graviditet.

Undersökningar som görs:

 • Blodprov
 • Blodvärdet: Hb och ferritin mäts och utifrån dessa värden bedöms om du behöver ta järntabletter under graviditeten.
 • Infektioner: Kontroll görs av infektionerna hepatit B, syfilis och hiv. Dessa är viktiga att upptäcka tidigt i graviditeten eftersom behandling finns, både för dig och barnet.
 • Blodgrupp och immunisering: Din blodgrupp bestäms och blodet undersöks för att se om det finns antikroppar mot de röda blodkropparna, så kallad immunisering.
 • Blodtrycksmätning
 • Urinprov
 • Längd och vikt
 • Eventuellt cellprov
 • Om du har fått eller kommer att få en kallelse till gynekologisk cellprovtagning under graviditeten erbjuds du att ta cellprovet vid ditt inskrivningsbesök.

Bra att läsa inför ditt besök:

Vecka 11-15 – ultraljud, fosterdiagnostik

I Region Sörmland erbjuder vi dig ett tidigt ultraljud mellan vecka 11-15. Syftet med undersökningen är att tidigt se antal foster och graviditetslängd samt göra en grov granskning av fostrets anatomi.

Vi erbjuder även ett ultraljud i kombination med blodprov från dig som är gravid. Metoden kallas Kombinerat ultraljud och blodprov – KUB och kan bara utföras mellan graviditetsvecka 11+0 och 13+6.

Det finns möjlighet att välja en av dessa undersökningar. En vuxen är välkommen att följa med, men tyvärr inte barn.

Bra att läsa inför ditt besök:

Vecka 17-19 - rutinultraljud

Runt graviditetsvecka 17-19 blir du erbjuden ett rutinultraljud. Undersökningen underlättas av en fylld urinblåsa. Syftet är att bestämma graviditetslängden och att se antal foster samt att undersöka fostrets organ. Könsbestämning ingår inte i undersökningen. En vuxen är välkommen att följa med, men tyvärr inte några barn.

Bra att läsa inför ditt besök:

Vecka 20 – hur mår du?

Det här besöket sker ungefär i graviditetsvecka 20. Här talar du och din barnmorska om hur du mår och diskuterar tankar, känslor och funderingar kring din graviditet och förlossning. Du får också information om workshops och förlossningsföreläsningar.

Du kommer att få ett moderskapsintyg av barnmorskan som du ska skicka in till försäkringskassan.

Bra att läsa inför ditt besök:

Vecka 24 – graviditetskontroll

Det här besöket sker ungefär när du är i graviditetsvecka 24. Det är nu som barnmorskan börjar mäta din mage med symfys-fundus-mätning. 

Symfys-fundus-mätning innebär att barnmorskan mäter din mage med ett måttband mellan blygdbenet och livmoderns topp. Genom denna mätning kan barnmorskan se så att barnet växer som det ska.

Barnmorskan lyssnar på ditt barns hjärtljud, tar dina blodprover, ditt blodtryck och du får väga dig. Du får också information om förväntade rörelsemönster hos barnet.

Du kommer att få ett moderskapsintyg av barnmorskan som du ska skicka in till Försäkringskassan.

Bra att läsa inför ditt besök:

Vecka 28 – graviditetskontroll

Det här besöket sker ungefär när du är i graviditetsvecka 28. Barnmorskan kommer fortsätta att mäta ditt symfys-fundus-mått, ta dina blodprover, ditt blodtryck, din vikt samt lyssna på ditt barns hjärtljud. Någon gång under graviditeten vill vi träffa dig som kvinna ensam vid besöket- detta besök kan vara ett sådant.

Bra att läsa inför ditt besök:

Vecka 32 – graviditetskontroll

Det här besöket sker ungefär när du är i graviditetsvecka 32 och den här gången kommer ni prata om din förlossning.

Barnmorskan tar ditt symfys-fundus-mått och lyssnar på ditt barns hjärtljud. Även denna gång mäts ditt blodtryck och du får väga dig.

Bra att läsa inför ditt besök:

Vecka 34 – för dig som är förstföderska

Detta besök sker ungefär när du är i graviditetsvecka 34 och är för dig som är förstföderska. Även denna gång mäter barnmorskan ditt symfys-fundus-mått, du får väga dig och ta ditt blodtryck samt lyssna på barnets hjärtljud.

Bra att läsa inför ditt besök:

Vecka 36 – graviditetskontroll och sammanfattning av graviditeten

Det här besöket sker ungefär när du är i graviditetsvecka 36. Barnmorskan mäter ditt symfys-fundus-mått, tar dina blodprover, ditt blodtryck och du får väga dig. Barnmorskan lyssnar på ditt barns hjärtljud och kommer att känna efter hur ditt barn ligger i din mage.

Barnmorskan och du kommer att prata om hur du mår och hur du haft det under din graviditet, samt hur dina tankar och förväntningar är inför förlossningen, amning, flaskmatning och det kommande föräldraskapet. Under det här besöket pratar du och barnmorskan också om vilken vårdcentral du väljer åt ditt barn.

Ta gärna med din eventuella partner vid detta besök.

Bra att läsa inför ditt besök:

Vecka 38 – graviditetskontroll

Det här besöket sker ungefär i graviditetsvecka 38. Barnmorskan fortsätter att mäta ditt symfys-fundus-mått, ditt blodtryck och din vikt.

Barnmorskan lyssnar på ditt barns hjärtljud och känner efter hur barnet ligger i magen.

Bra att läsa inför ditt besök:

Vecka 40 – graviditetskontroll

Det här besöket sker ungefär i graviditetsvecka 40. Barnmorskan fortsätter att mäta ditt symfys-fundus-mått, ditt blodtryck och din vikt.

Barnmorskan lyssnar på ditt barns hjärtljud och känner efter hur barnet ligger i din mage. Vid det här besöket pratar ni om eventuell igångsättning av din förlossning. Ditt nästa besök planeras in till förlossningen på Mälarsjukhuset och till förlossningen alternativt specialistmödravården på Nyköpings lasarett.

Vecka 41 – Kontroll

Uppföljning efter förlossningen

Om du mår bra efter förlossningen brukar det bli omkring två uppföljande besök efter förlossningen. Exakt hur många besök det blir och hur de fördelas bestäms av dig och din barnmorska utifrån hur du mår och dina behov.

Bra att läsa inför ditt besök:

En vecka efter förlossningen - telefonsamtal av barnmorskan

Denna uppföljning efter förlossningen sker omkring 1 vecka efter barnets födelse genom att barnmorskan ringer upp dig. Du och din barnmorska pratar om hur du mår, hur du upplevde din förlossning och om du har besvär av exempelvis eftervärkar eller smärta.

Åtta veckor efter förlossningen - besök hos barnmorskan

Detta besök sker ungefär omkring 8 veckor efter förlossningen hos barnmorskan. Du, din partner och din barnmorska pratar i lugn och ro igenom förlossningen och ni får ställa frågor om saker som hänt. Ni har möjlighet att bland annat diskutera amning, levnadsvanor, bäckenbottenträning samt följa upp eventuell bristning och bäckenbotten. Barnmorskan informerar om och erbjuder preventivmedel.

Undersökningar som görs:

 • Gynekologisk undersökning med kontroll av eventuell bristning och din knipförmåga i bäckenbottenmuskulaturen
 • Blodtryck
 • Vikt
Till toppen av sidan