Förlossning

Tidig hemgång efter förlossning i Sörmland

Innehållet gäller Sörmland

För att minska antalet friska patienter som vårdas på sjukhus under den pågående Coronapandemin förkortas den rekommenderade vårdtiden efter vaginal förlossning utan komplikationer. De nya riktlinjerna gäller från och med måndagen den 6/4 2020 och tills vidare.

När är det aktuellt med tidig hemgång?

Tidig hemgång är aktuellt om både mor och barn mår bra, och om kvinnan har haft en normal graviditet och en komplikationsfri, vaginal förlossning. Även psykosociala faktorer vägs in i den sammantagna bedömningen.

Omföderskor

Friska omföderskor med normal förlossning och ett friskt barn går hem 6 timmar efter förlossningen. Om barnet föds på kvällen stannar man kvar över natten.

Förstföderskor

För förstföderskor rekommenderas hemgång 24 timmar efter förlossningen, dock ej nattetid. Om du är förstföderska och vill gå hem redan efter 6-8 timmar så går det oftast bra, förutsatt att modern och barnet är friska och förlossningen har varit normal.

Vårdtid efter planerat kejsarsnitt utan komplikationer

Rekommenderad vårdtid efter kejsarsnitt är 48-72 timmar. Detta påverkas inte av de nya riktlinjerna.

Vilka kontroller görs av barnet innan man åker hem?

En barnläkare undersöker barnet innan hemgång. Resultatet av undersökningen måste vara helt normalt för att barnet ska kunna åka hem. Vi använder en särskild checklista för att identifiera riskfaktorer hos det nyfödda barnet, vi kontrollerar barnets syresättning med tanke på hjärtfel och bedömer graden av gulhet i huden.

Vilken uppföljning görs efter hemgången?

Vi erbjuder ett återbesök till vår återbesöksmottagning, i första hand på hemorten. Där kan vi erbjuda barnläkarundersökning, vikt, hörseltest (OAE), PKU-prov och amningsstöd.

För dig som föder på Mälarsjukhuset i Eskilstuna erbjuds stöd från sjukhuset via telefonkontakt med BB-mottagningen dagen efter hemgången.

Har du fler frågor?

Vi finns alltid tillgängliga för att ge stöd och råd och svara på frågor.

Till toppen av sidan