Är det farligt för barnet att röntgas innan man vet att man är gravid?

Fråga

Kan det vara skadligt för barnet om man blir röntgad innan man vet att man är gravid? På vilket sätt?

Svar

Det här med strålning och risk är rätt så komplicerat.

Du kan hamna i en situation där många och långvariga röntgenundersökningar som innebär stora stråldoser just över livmodern är nödvändiga. Skulle det visa sig att du är gravid utan att veta om det så skulle det kunna innebära en liten, men ändå ökad risk för missbildning. Men skulle det till exempel handla om en lungröntgenundersökning så skulle jag säga att risken närmar sig noll. Vid en lungröntgenundersökning används nämligen en ytterst liten stråldos eftersom det är mest luft i lungorna. Vid lungröntgen är ju heller inte livmodern med i själva strålningsfältet då bilden tas varför stråldosen över livmodern blir mycket, mycket liten.

Om det blir aktuellt med röntgenundersökning av kvinnor i tidig graviditet försöker de flesta läkare att avvakta med den typen av undersökning tills efter förlossning, speciellt om livmodern är med i strålfältet. Men risken är inte större än att undersökningen görs om det anses nödvändigt.

Vi kan i livet inte undvika risker helt. Om du till exempel tar en runda i bilen på helgen innebär det givetvis en liten risk för allvarlig trafikolycka jämfört med om du sitter hemma i soffan. Men ändå tycker vi att det kan vara värt den lilla, lilla risken vägt mot det positiva att komma ut i naturen. Det är väl ungefär så man får se det här med små risker. Jag tror alltså inte att du behöver oroa dig över att din undersökning skulle ha skadat fostret. Är du ändå orolig så tycker jag att du ska kontakta din barnmorska för att prata mer om det.

Anders Hernborg, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan