AKTUELLT I SÖRMLAND

Screeningverksamhet inställd

Innehållet gäller Sörmland

Mammografiscreening, gynekologisk cellprovtagning och hälsokontroller är inställda i Region Sörmland. Till att börja med gäller detta april ut.

All mammografiscreening ställs in under mars och april i Region Sörmland. Detta för att vården behöver prioritera om bland sina resurser och röntgensköterskorna behövs till andra uppgifter för tillfället. Detta innebär att de screeningar som vanligtvis görs på Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset i Katrineholm också ställs in.

Om du fått en kallelse till mammografiscreening under den aktuella tiden är den alltså avbokad. Vi kommer att skicka ut en ny kallelse när verksamheten är igång igen.

Inställda är även gynekologiska cellprovskontroller och hälsokontroller på vårdcentralerna i Region Sörmland. Personer som har planerade besök kommer att få en ny tid. Anledningen till detta är även här främst att personalen behövs på andra ställen i verksamheten.

Stoppet gäller april ut till att börja med.

Till toppen av sidan