Aktuellt i Sörmland

Region Sörmland häver avtalet med vårdcentralen Årby

Innehållet gäller Sörmland

Region Sörmland häver avtalet med vårdcentralen Årby i Eskilstuna. Detta för att vårdcentralen inte följer avtalet som finns för att bedriva primärvård i Sörmland.

- Jag har hela tiden sagt att det ska vara ordning och reda i vår hälso- och sjukvård och det gäller givetvis även våra privata utförare. Om man inte följer de beslut och de regler som finns ska man inte ha något avtal med Region Sörmland, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Hälsoval Sörmland, som ansvarar för tillsyn av länets primärvård, har vid återkommande tillfällen påpekat bristerna som finns i vårdcentralen Årbys följsamhet vad gäller att följa reglerna för att bedriva primärvård i Sörmland.
- Vi anser att vårdcentralen Årby, trots upprepade påpekanden och kommunikation med oss på Hälsoval Sörmland, har åsidosatt sina skyldigheter vad gäller bemanning av specialist i allmänmedicin. Vi kan inte finna att den person som påstås vara anställd som specialist i allmänmedicin, vare sig är anställd eller verksam inom företaget, säger Mats Henningsson, chef för Hälsoval Sörmland.

Detta innebär, enligt Region Sörmland, att vårdcentralen Årby har bedrivit primärvårdsverksamhet utan överenskommen bemanning enligt Regelbok och avtal. Detta hävs därför från och med 1/2 -2022.

Har du valt att ha din vård på Vårdcentralen Årby?

Du som är listad på Vårdcentralen Årby kan läsa mer om vad som gäller för dig här

Till toppen av sidan