Aktuellt i Sörmland

Planering för vaccination i särskilda boenden för äldre

Innehållet gäller Sörmland

I veckan har Region Sörmland fått en ny leverans av vaccin mot covid-19. Vaccinationen fortsätter på särskilda boenden för äldre under vecka 53, 1 och 2. Under vecka 2 planeras alla som bor på särskilda boenden för äldre ha fått sin första vaccindos.

Från vecka 3 och framåt planeras för att starta vaccination av personer med hemsjukvård och hemtjänst. De som har hemsjukvård eller är över 90 år får en tid på sin vårdcentral, kallelse skickas per post. För personer som endast har hemtjänst samlas intresseanmälningar in med start vecka 2. Detta sker i samarbete med kommunerna, som ansvarar för personer med hemtjänst. Personer som har hemtjänst kan antingen skicka in en blankett med samtycke att bli kallad till sin vårdcentral eller själva boka en tid via webben på 1177.se. Personer 18 år och äldre som bor tillsammans med någon som har hemtjänst får samma erbjudande.

Det går i dagsläget inte att boka tid vare sig via telefon eller via 1177.se.

Planering pågår för vaccination av kommande prioriteringsgrupper. Observera att all planering som görs är preliminär ända tills vi säkerställt att vi får leveranser av vaccin som planerat. Informationen kan komma att ändras.

Till toppen av sidan