Aktuellt i Sörmland

Paus för drop in-vaccination i Region Sörmlands lokaler

Innehållet gäller Sörmland

Region Sörmland pausar drop-in vaccinering mot covid-19 i de större lokalerna i länet. Anledningen är att det är högt tryck vilket gör att många som kommer för sin spruta inte hinner få den. Det finns däremot gott om tider att boka, antingen via 1177.se eller bokningstelefonen.

Region Sörmland pausar drop-in vaccinering mot covid-19 i de större lokalerna i länet. Anledningen är att det är högt tryck, vilket gör att många som kommer för sin spruta inte hinner få den. Det finns däremot gott om tider att boka, antingen via 1177.se eller bokningstelefonen.

- Vi har vid ett flertal tillfällen tvingats säga nej till människor som kommit till drop-in, väntat länge i kö men sedan fått besked att de inte kommer att få sin dos vilket skapar frustration för både invånare och medarbetare. Vi har helt enkelt inte hunnit med. För att undvika detta pausar vi drop in-verksamheten och hänvisar till tidsbokning, säger Charlotta Påhlman Lind, enhetschef vaccinationsenheten.

En tredje dos vaccin mot covid-19 erbjuds just nu alla i Sörmland som är födda 1956 eller tidigare, personer som bor på särskilt boende, har hemsjukvård eller hemtjänst eller är anställd vid SÄBO eller har kommunal hemtjänst eller hemsjukvård. Även personer som är 18 år och äldre med kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling erbjuds en tredje dos.
- Jag vill poängtera att vi följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. Personer som ännu inte ingår i gruppen som erbjuds vaccin kommer att nekas, säger Charlotta Påhlman Lind.

Detta gäller för covid-19 vaccination i Sörmland från den 29/11

Det finns gott om tider i hela länet. Nya tider släpps kontinuerligt.

Detta gäller för säsongsinfluensavaccin i Region Sörmland

Enbart bokade tider på vårdcentraler.
Tider för vaccination bokas genom att logga in på 1177.se eller genom att ringa vår bokningstelefon 016-10 40 44.

Till toppen av sidan