Aktuellt i Sörmland

Nya regler för besökare till Sörmlands sjukhus

Innehållet gäller Sörmland

Folkhälsomyndigheten har lanserat nya allmänna råd, och samhället börjar öppna upp igen. Detta gäller även sjukhusen, som nu kan börja ta emot begränsade besök.

Eftersom sjukhusen är platser där många personer som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19 kan vistas gäller dock särskilda regler för besökande.

Besök till patient i som ligger inlagd på sjukhus:

 • Patienter får ta emot besök om besöket kan genomföras på ett säkert sätt. Besökare ska hålla avstånd till andra på sjukhusområdet och vara noga med sin handhygien.
 • Alla besökare måste vara friska och får inte ha några luftvägssymtom.
 • Om du träffat någon med covid-19 under de senaste 14 dagarna får du inte besöka sjukhuset.
 • Om patienten kan gå ut kan besöket gärna ske utomhus.
 • En patient kan ta emot ett besök per dag och max två besökare vid samma tillfälle.
 • Vårdnadshavare får vistas med barn som är inlagda på sjukhus.
 • Besök är inte tillåtna till patienter med misstänkt eller konstaterad covid-19 om inte särskilt skäl finns. Besökare till patienter med covid-19 skall använda samma skyddsutrustning som vårdpersonalen.
 • Om du är osäker på vad som gäller, kontakta den verksamhet du vill besöka!

Anhöriga till patienter som besöker öppenvård, till exempel undersökning eller akutmottagning:

 • Vid besök till öppenvårdsmottagning eller undersökning i öppenvård får en närstående följda med. Barn får ha båda vårdnadshavare med vid öppenvårdsbesök.
 • Vid besök till akutmottagning avråds närstående att följa med om inte särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan till exempel vara att patienten är svårt sjuk patient eller behöver stöd vid besöket för att ta till sig information. Endast en person får följa med till akutmottagningen.
 • Barn får ha med sig en vårdnadshavare eller närstående vid besök på akutmottagning.
 • Medföljande närstående får inte ha symtom på luftvägsinfektion eller andra symtom på covid-19.
Till toppen av sidan