Aktuellt i Sörmland

Ändrade regler för besökare till Sörmlands sjukhus

Innehållet gäller Sörmland

På grund av att smittan återigen ökar har Region Sörmland infört nya regler för dig som vill besöka ett sjukhus.

Besök till patient som ligger inlagd på sjukhus:

 • Patienter på vårdavdelningar får bara ta emot besök om de har särskilda behov. Behovet kan exempelvis vara svårt sjuk patient, barn eller besök som behövs för patientens vård eller rehabilitering.
 • Patienter får bara ta emot ett besök per dag.
 • Alla besök ska ske i enkelrum, eller i något annat rum där inga andra patienter vistas.
 • Om patienten kan gå ut får besöket gärna ske utomhus.
 • Besök är inte tillåtna till patienter med misstänkt eller konstaterad covid-19, utom vid särskilda skäl. Särskilda skäl kan till exempel vara svårt sjuk patient. Om besökare vistas i patientens rum ska de använda samma skyddsutrustning som vårdpersonal.
 • Alla besökare måste vara friska och får inte ha några luftvägssymtom.
 • Om du träffat någon med covid-19 under de senaste 14 dagarna får du inte besöka sjukhuset.
 • Munskydd rekommenderas för alla besökare. Du som inte har eget munskydd kan hämta ett vid Kontaktcenter. Rekommendationen gäller i första hand vuxna, men barn får använda munskydd om de önskar.
 • Observera att vissa vårdavdelningar kan ha särskilda regler för besökare. Om du är osäker på vad som gäller, kontakta den avdelning du vill besöka.
 • Närstående får följa med barn som är inlagda på sjukhus.

Närstående till patienter som besöker öppenvård, till exempel undersökning eller akutmottagning:

 • Patienter som besöker öppenvården avråds från att ta med sig närstående. Om det finns särskilda skäl får max en närstående följa med. Särskilda skäl kan till exempel vara att patienten behöver stöd vid besöket för att ta till sig information, eller att patienten har barn som inte kan lämnas ensamma.
 • Barn som besöker öppenvården får ta med sig en eller två närstående.
 • Patienter som besöker akutmottagningen avråds från att ta med sig närstående, om det inte finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan till exempel vara svårt sjuk patient eller att patienten behöver stöd vid besöket för att ta till sig information. Antal medföljande begränsas till en. Barn får ha med sig en närstående vid besök på akutmottagning.
 • Personer som har luftvägssymtom eller andra symtom på covid-19 får inte följa med som närstående.
Till toppen av sidan