Aktuellt i Sörmland

Ny familjecentral öppnar i Flen

Innehållet gäller Sörmland

Att erbjuda lättillgängligt stöd, förebygga och tidigt upptäcka ohälsa och ge hälsofrämjande insatser är några av familjecentralens syften. Den 16 september invigs den nya familjecentralen på Storgatan 21 i Flen.

– Vi vet utifrån barnhälsovårdsrapporten att vi har sämre hälsa bland barn i Flen. Med en familjecentral kan vi samarbeta och ge tidiga insatser, säger Catarina Björndahl, vårdenhetschef på kvinnokliniken på Kullbergska sjukhuset.

Att erbjuda en mötesplats och stärka familjers sociala nätverk är ett annat mål för familjecentralen. Hit kan du som förälder komma tillsammans med ditt barn och träffa andra föräldrar, knyta nya kontakter, leka, umgås och ha en trevlig stund tillsammans.

Familjecentralen finns på Storgatan 21 och invigs den 16 september.

Till toppen av sidan