Aktuellt i Sörmland

Kulvert på Nyköpings lasarett stängs av från mån 20 januari

Innehållet gäller Sörmland

Måndag 20 januari stänger vi kulverten mellan målpunkt A och C, B, D och E. Avstängningen sker av säkerhetsskäl då montering av stomme till den nya entrébyggnaden påbörjas.

Under tiden för avstängningen så leds all gångtrafik om via kulvert på plan 0, målpunkt A. Detta innebär att det kommer att ta längre tid för både besökare och personal att ta sig mellan målpunkterna. För att underlätta att hitta från målpunkt A till C så har vägen markerats med gula prickar som kompletterar skyltningen.

Kulverten beräknas öppna igen i slutet av mars.

Till toppen av sidan