Aktuellt i Sörmland

Gratis vaccination mot smittsamma sjukdomar i Sörmland

Innehållet gäller Sörmland

Alla i Sverige rekommenderas att vaccinera sig mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta. De som föds i Sverige erbjuds vaccination mot dessa sjukdomar som barn. Är du inte vaccinerad? Under 2023 erbjuds du gratis vaccination på vårdcentralerna i Sörmland.

Mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta är allvarliga sjukdomar och kan vara livshotande. Innan vaccin fanns blev många barn och vuxna i Sverige svårt sjuka eller dog i dessa sjukdomar.

I dag är nästan alla som fötts i Sverige vaccinerade och det är en stor anledning till att det sprids få allvarliga smittsamma sjukdomar och att så få barn dör i Sverige. Eftersom sjukdomarna nu är ovanliga i Sverige är det lätt att glömma hur allvarliga de kan bli. Det är viktigt att fortsätta vaccinera, annars kan de börja spridas igen.

När du vaccinerar dig så:

  • skyddar du dig själv
  • skyddar du de som inte kan vaccinera sig, till exempel nyfödda barn
  • bidrar du till att sjukdomarna inte kan spridas i samhället.

Under 2023 erbjuder Region Sörmland dig som är vuxen och saknar vaccination kostnadsfri vaccination. Kontakta en vårdcentral för att boka tid. 

Barn behöver inte boka tid för vaccination. Barn som går i skola erbjuds vaccination i skolan. Mindre barn erbjuds vaccination på BVC. 

Till toppen av sidan