Aktuellt i Sörmland

Besöksrestriktioner på Sörmlands sjukhus

Innehållet gäller Sörmland

Med anledning av Coronaviruset har vi beslutat att avråda från besök till våra inneliggande patienter på sjukhusen i Sörmland om inte särskilda skäl finns.

  • Besök till inneliggande patient avråds helt om inte särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl kan t.ex. vara svårt sjuk patient och barn.
  • Om särskilda skäl till besök föreligger skall besök begränsas till 1 besök per dag och max 1 timme (gäller ej besök till barn). Besök skall ske i enkelrum eller i annat rum där inga andra patienter vistas. Om patienten kan gå ut kan besöket också genomföras utomhus.
  • Besök av person med symtom på luftvägsinfektion eller covid-19 är inte tillåtet i någon verksamhet.
  • Som besök räknas all närvaro av besökande i sjukhusets lokaler.
  • Besök är inte tillåtna till patienter med misstänkt eller konstaterad covid-19 om inte särskilt skäl föreligger som t.ex. svårt sjuk patient. Om besökare vistas i patientens rum skall de förses med samma skyddsutrustning som vårdpersonal och instrueras om handhygien.

Observera att du som blivit kallad till ett bokat besök till vården ska gå dit som vanligt, förutsatt att du inte har några luftvägssymtom.

Barn- och ungdomskliniken Sörmland

Till mottagningsbesök, undersökningar och öppenvårdsbehandlingar får endast en förälder/vårdnadshavare följa med barnet. Barn som behöver vård på vårdavdelning får endast besökas av den förälder/vårdnadshavare som följt med barnet för att söka vård.

Mammografi och förlossning

I Eskilstuna får en närstående följa med föderskan till både ultraljud. I Nyköping är endast föderskan välkommen till ultraljud, eftersom mottagningen är lokaliserad inne på en vårdavdelning där inga besök är tillåtna.

En närstående får följa med föderskan till förlossning. Om man tagit med en närstående till ett besök får man inte sedan ta med en annan närstående på något annat besök.

I mån av plats får en närstående övernatta på BB. Endast en vuxen närstående får besöka BB, inte syskon till barnet. Vid återbesök på BB-mottagningen får endast en vuxen medfölja barnet.

Blodcentralen

Vi uppmanar dig som blodgivare att inte ta med anhöriga till blodgivningen. Om du eller någon närstående har haft symtom av luftvägsinfektion som hosta och feber ber vi dig att vänta i 14 dagar innan du lämnar blod.

Till toppen av sidan