AKTUELLT I SÖRMLAND

Besöksrestriktioner på Sörmlands sjukhus

Innehållet gäller Sörmland

Med anledning av Coronaviruset har vi beslutat att avråda från besök till våra inneliggande patienter på sjukhusen i Sörmland om inte särskilda skäl finns, till exempel föräldrar som besöker sina barn.

Besök är inte tillåtet alls om besökaren har luftvägssymtom, till exempel hosta eller andningssvårigheter. Utöver detta gäller särskilda regler för vissa mottagningar och andra verksamheter.

Observera att du som blivit kallad till ett bokat besök till vården ska gå dit som vanligt, med undantag av inställd screeningverksamhet - förutsatt att du inte har några luftvägssymtom.

Barn- och ungdomskliniken Sörmland

Till mottagningsbesök, undersökningar och öppenvårdsbehandlingar får endast en förälder/vårdnadshavare följa med barnet. Barn som behöver vård på vårdavdelning får endast besökas av den förälder/vårdnadshavare som följt med barnet för att söka vård.

Mammografi och förlossning

Till både ultraljud och förlossning får en närstående följa med föderskan. Om man tagit med en närstående till ett besök får man inte sedan ta med en annan närstående på något annat besök.

I mån av plats får en närstående övernatta på BB. Endast en vuxen närstående får besöka BB, inte syskon till barnet. Vid återbesök på BB-mottagningen får endast en vuxen medfölja barnet.

Blodcentralen

Vi uppmanar dig som blodgivare att inte ta med anhöriga till blodgivningen. Om du eller någon närstående har haft symtom av luftvägsinfektion som hosta och feber ber vi dig att vänta i 14 dagar innan du lämnar blod.

Till toppen av sidan