Aktuellt i Sörmland

Besöksrestriktioner på Sörmlands sjukhus

Innehållet gäller Sörmland

Med anledning av Coronaviruset har vi beslutat att avråda från besök till våra inneliggande patienter på sjukhusen i Sörmland om inte särskilda skäl finns.

Uppdaterat 13 juli 2021

  • Besök till inneliggande patient ska ske restriktivt och bedöms utifrån patientens egna behov. Behovet kan exempelvis vara om patienten är svårt sjuk, om patienten är ett barn eller besök som behövs för patientens vård eller rehabilitering. Det är sjukvårdspersonal som avgör om besök är möjligt.
  • Besök bör begränsas till ett besök per dag. Besök skall ske i enkelrum eller i annat rum där inga andra patienter vistas. Om möjligt kan besöket också genomföras utomhus
  • Vi tillåter inte besök om du som besökare har luftvägssymtom eller andra symtom som kan vara covid-19.
  • Som besök räknas all närvaro av besökande i sjukhusets lokaler.
  • Besök är inte tillåtna till patienter med misstänkt eller konstaterad covid-19 om inte särskilt skäl föreligger som t.ex. svårt sjuk patient. Om besökare vistas i patientens rum skall de förses med samma skyddsutrustning som vårdpersonal och instrueras om handhygien.

Observera att du som blivit kallad till ett bokat besök till vården ska gå dit som vanligt, förutsatt att du inte har några luftvägssymtom.

Barn- och ungdomskliniken Sörmland

Till mottagningsbesök, undersökningar och öppenvårdsbehandlingar får endast en förälder/vårdnadshavare följa med barnet. Barn som behöver vård på vårdavdelning får endast besökas av den förälder/vårdnadshavare som följt med barnet för att söka vård.

Mammografi och förlossning

I Eskilstuna får en närstående följa med föderskan till både ultraljud. I Nyköping är endast föderskan välkommen till ultraljud, eftersom mottagningen är lokaliserad inne på en vårdavdelning där inga besök är tillåtna.

En närstående får följa med föderskan till förlossning. Om man tagit med en närstående till ett besök får man inte sedan ta med en annan närstående på något annat besök.

I mån av plats får en närstående övernatta på BB. Endast en vuxen närstående får besöka BB, inte syskon till barnet. Vid återbesök på BB-mottagningen får endast en vuxen medfölja barnet.

Blodcentralen

Vi uppmanar dig som blodgivare att inte ta med anhöriga till blodgivningen. Om du eller någon närstående har haft symtom av luftvägsinfektion som hosta och feber ber vi dig att vänta i 14 dagar innan du lämnar blod.

Till toppen av sidan