Aktuellt i Sörmland

Återstart för den sörmländska vården

Innehållet gäller Sörmland

I september är den sörmländska vården åter i ett mer normalt läge efter de förändringar som infördes under coronapandemins mest intensiva tid. Detta betyder bland annat start för screeningar och debitering för uteblivna besök.

De screeningar som genomförs i Region Sörmland, mammografi-, cellprov- och bukaortakontroller genomförs nu åter på sjukhusen i länet. Vissa restriktioner gäller fortfarande, särskilt vad gäller att ha medföljande till kontrollerna. Den som har en bokad tid för kontroll ska i möjligaste mån komma ensam till besöket, detta för att minska trängsel i väntrum och på så sätt begränsa smittspridning.

Sörmlands hälsoprogram, erbjudande om hälsokontroller för 40 - 50 och 60-åringar på länets vårdcentraler, är också igång igen efter att ha varit inställt under våren.

Planering för, och operationerna, på länets sjukhus är även de tillbaka i normalläge. Akuta och planerade operationer genomförs i hela länet. Medicinska prioriteringar gäller vilket innebär att personer som redan står i kö för ett planerat ingrepp kan få vänta ytterligare en tid om andra patienter med mer akuta behov upptäcks.

Den 1 september gäller ordinarie avgiftsbeslut avseende uteblivna besök. Under vår och sommar har uteblivna besök inte debiterats med tanke på de restriktioner för besök som gällde till vårdcentraler och sjukhus.

Kostnaderna är:

  • Uteblivet, ej avbokat besök, primärvård 300 kronor
  • Uteblivet, ej avbokat besök, specialistsjukvård/primärvård jourtid 450 kronor.

Från 2017 gäller att besöket ska avbokas senast 24 timmar innan utsatt besökstid. Patient som uppgivit sitt mobilnummer får 36 timmar innan besöket en SMS påminnelse. Avbokning kan oftast ske både via telefon till mottagningen, såväl som via 1177, Vårdguidens tjänster. Avgift för uteblivet besök gäller även den som har frikort, barn- och ungdomar 0–19 år, samt de som är 85 år och äldre.

Till toppen av sidan