Aktuellt i Sörmland

Ändrade rekommendationer för munskydd i Sörmland

Innehållet gäller Sörmland

Från och med nu behöver personal inom omsorg och hälso- och sjukvård inte längre använda munskydd vid nära kontakt med patienter eller brukare.

Under lång tid har rekommendationen i Sörmland varit att personal inom vård och omsorg ska använda munskydd vid nära kontakt med patient eller brukare för att minska risken för smittspridning från personal. Orsaken till rekommendationen har varit den omfattande smittspridningen av covid-19 viruset och möjligheten att smitta med covid-19 viruset redan två dagar innan man får symtom.

Beslutet om förändrad munskyddsanvändning fattades av smittskyddsläkaren i Sörmland, Signar Mäkitalo.

- Smittspridningen i Region Sörmland har gått ner och smittspridningen i hela Sverige är för närvarande låg. Därför ändrar vi nu rekommendationen för när munskydd bör användas, säger Signar Mäkitalo.

När ska munskydd användas av personal för att minska risken att personal smittar patient eller brukare med covid-19 från och med 1 juni?

  • Vid smittspridning inom en enhet.

Som tidigare ska personal använda munskydd eller andningsskydd tillsammans med visir om patient eller brukare har sjukdomssymtom från luftvägarna.

Till toppen av sidan