Senast reviderad 2016-03-02

Vart kan jag vända mig om jag är missnöjd med kostnaden för tandvård?

Fråga

Vart kan jag vända mig om jag vill slippa oväntade kostnader efter ett tandläkarbesök?

Jag skulle dra ut en tand och fick ett prisförslag på runt 500 kronor, men tandläkaren misslyckades och fick inte ut en bit av tanden. Detta kostade mig iallafall 500 kronor.

Nu måste jag operera bort den biten och betala extra för operationen. Är detta rätt?

Svar

När det gäller tandutdragningar händer det ibland att det blir komplikationer just på det sätt som du beskriver. Tanden kan spricka i samband med utdragningen så att delar av tanden inte går att få med vid det vanliga ingreppet.

I en del fall kan tandläkaren lämna kvar de delar av roten som inte gått att lossa, eftersom de ofta läker in i käkbenet utan problem efteråt. Har tanden en infektion vid rotspetesen eller en dåligt utförd rotfyllning, så bör ändå tandläkaren sträva efter att få bort alla rotdelar.

Om det visar sig att läkningen störs av tand- eller benrester som lämnats kvar, kan det vara nödvändigt med ett nytt ingrepp för att avlägsna dessa. Då tillkommer en kostnad utöver den som gällde för den vanliga utdragningen. Det stämmer alltså att det kan bli på det här sättet. Men som patient bör du bli informerad före ingreppet om vilka risker ingreppet har och vilken typ av komplikationer som kan inträffa. Detsamma gäller att du i förväg bör få reda på att eventuella komplikationer kan leda till högre kostnader.

Om du inte upplever att du får någon bra förklaring eller om du tycker att kostnaden har varit oskälig, kan du framföra klagomål till de två typer av nämnder som finns för detta.

  • För den landstingsdrivna tandvården, Folktandvården, finns i varje landsting en patientnämnd. I ett par landsting kallas den förtroendenämnd. Information om den ska finnas på varje landstingsklinik, på landstingets informationssidor i telefonkatalogen och på landstingets hemsida.
  • För privatpraktiserande tandläkare som är medlemmar i organisationen Privattandläkarna finns lokala förtroendenämnder på flera håll i landet. Information om organisationen får du via Privattandvårdsupplysningen på telefon 08- 555 446 55.

Mer information hittar du i texten Om man inte är nöjd med tandvården.

MajLis Morhed Hultvall, tandläkare