Senast reviderad 2011-10-12

Kan man operera en förträngning i en halsåder?

Fråga

Kan man operera en förträngning i en halsåder?

Svar

När man får reda på att man har en förträngning i en halsåder, har man oftast symtom från hjärnan. Det kan ha varit tillfälligt nedsatt blodcirkulation i hjärnan som ger symtom som muskelsvaghet, övergående synbortfall eller talsvårigheter. Det kan också ha varit ett mer eller mindre allvarligt slaganfall, till följd av en blodpropp som kommit att sätta sig någonstans i ett av blodkärlen inne i hjärnan.

Läkarna försöker alltid hitta orsaken till symtomen, och i den utredningen ingår att undersöka halskärlen. Då kan man ibland hitta förfettningar inuti halsens ådror. Dessa kan täppa till halsådrorna olika starkt och detta kan bli allvarligt, om blodet inte kan passera till hjärnan och försörja den med syre som den behöver. Ibland räcker det med medicinering för att förebygga ytterligare förfettning, men ibland kan man behöva operera.

Det finns nu bra operationsmetoder som kan ta bort det som täpper till blodådran. Om operationen görs rätt och omsorgsfullt, kan patienten bli helt bra från förträngningen på den opererade sidan.

Efter en sådan operation är det viktigt att tänka på vad det var som gjorde att man fick åderförfettningen. Fet mat, högt blodfett, rökning, övervikt, högt blodtryck, stress. Ja, det är många samverkande riskfaktorer. Om ingenting görs åt dessa riskfaktorer är det stor sannolikhet att sjukdomen kommer tillbaka inom några år.

Gunilla Byström, Läkare, specialist i allmänmedicin