Läs din journal via nätet

Skriv ut (ca 2 sidor)

Både när du söker och när du får vård förs en patientjournal. Du som är 18 år eller äldre kan läsa information ur din journal via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Hur mycket information du kan se beror på i vilket landsting eller i vilken region som du har behandlats.

Skriv ut

Logga in för att läsa information ur din journal.

Vissa landsting och regioner har inte gjort journalen tillgänglig via nätet ännu. Därför är det möjligt att du inte ser någon information. 

Hur mycket information du ser ur din journal varierar beroende på var du har fått vård. Det är inte säkert att du ser hela din journal.

Sörmland

Du som behandlats i Sörmland

I Sörmland inför vi invånartjänsten Journalen (Journal via nätet) 4 april 2016. Det innebär att du nu kan logga in och ta del av journalanteckningar från vårdmöten som gjorts i Sörmland från 1 februari 2016 och framåt. Anteckningar från Kvinnoklinikerna, Rättspsykiatriska sjukhuset Karsudden, Psykiatriska klinikerna, Ungdomsmottagningarna och Barn- och ungdomspsykiatrin är undantagna.

Information från andra landsting eller regioner

Du kan ta del av journalinformation från andra landsting och regioner där du fått vård förutsatt att journalen via nätet är infört där.

Utse andra vuxna till ombud

Vuxna personer kan utse andra vuxna personer till ombud och ge dem direktåtkomst till journalinformation. Detta hanteras av den enskilde genom en ombudsfunktion inne i journalen via nätet; Dela journal.

Vårdpersonal kan hjälpa till att utse ombud i sitt verktyg om den ena parten är oförmögen att acceptera eller skapa en ombudsförfrågan.

Försegla sin journal

Den enskilde kan försegla sin journal och har därefter inte direktåtkomst till sin journalinformation i journalen via nätet.

I första hand förseglar den enskilde själv sina journaluppgifter genom en funktion i e-tjänsten. Den enskilde kan också vända sig till sin vårdkontakt för att få detta åtgärdat. Om man vill bryta förseglingen måste detta göras av personal i Landstinget Sörmland.

Varifrån hämtas mina uppgifter?

Varifrån hämtas mina uppgifter?

Uppgifterna ur din journal hämtas från journalsystemet hos din vårdgivare och visas upp för dig när du har loggat in med e-legitimation. 

Det är inte säkert att du ser informationen direkt efter ditt besök. Ibland kan det dröja lite. Om du efter en tid fortfarande saknar informationen, kontakta din vårdgivare.

Fäll ihop

Vill du läsa ditt barns journal?

Vill du läsa ditt barns journal?

Du som är vårdnadshavare kan läsa ditt barns journalinformation via din egen inloggning tills barnet fyller 13 år. Läs mer i Gör ditt barns vårdärenden via nätet.

Fäll ihop

Barns journal i Sörmland

Sörmland

Barns journal i Sörmland

Barn mellan 13 och 17 år ska inte ha direktåtkomst till sin egen journalinformation.  I specifika fall kan vårdnadshavare för minderåriga barn mellan 13 och 17 år ges direktåtkomst till barns journal för specifika enheter. Bedömningen sker på individnivå och du som vårdnadshavare kan via er vårdenhet ansöka om att få tillgång till barnets journal via nätet.

Det kan undantagsvis finnas fall när sjukvårdshuvudmannen bedömer att vårdnadshavare inte ska ha tillgång till barnens journal mellan 0 och 13 år. Det kan exempelvis vara när tvångsåtgärder övervägs eller vid vårdnadstvister.

Fäll ihop

Logga in med e-legitimation

Logga in med e-legitimation

Logga in med e-legitimation för att läsa din journalinformation. Du kan inte läsa din journalinformation om du loggar in med lösenord och sms. 

Fäll ihop

Läsa journaluppgifter på annat sätt

Läsa journaluppgifter på annat sätt

Om du vill läsa journalinformation som inte är tillgänglig via nätet kan du kontakta den mottagning där du behandlats. Läs mer om hur du kan göra på sidan Din journal. För att hitta kontaktuppgifter, sök efter mottagningen.

Fäll ihop

Har du frågor?

Har du frågor?

Medicinska frågor

Om du har frågor om informationen du ser i din journal, kontakta den vårdgivare som skrivit informationen.

Tekniska frågor 

Om du har tekniska frågor, kontakta supporten på telefon 08-123 135 00.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-12-06
Skribent:

Linda Eriksson

Redaktör:

Jenny Andersson, 1177 Vårdguiden

Fotograf:

Anette Andersson


Sörmland
Tillägg uppdaterade:
2016-12-06
Skribent:
Karin Marminge
Redaktör:
Thomas Andersen