Tabell: När barnet lär sig olika rörelser

Att lära sig en ny rörelse är ingen lätt uppgift för barnet. Det krävs mycket träning innan rörelsen blir så välkoordinerad och automatisk att barnet inte längre behöver använda hjärnan för att tänka på rörelsen.

Rörelseförmåga kallas även motorik.

  • Grovmotorik beskriver bland annat hur barnet utvecklar sina rörelser när det lär sig att rulla, åla, sitta, stå, gå, hoppa och springa.
  • Finmotorik kallar man de små rörelserna som barnet gör med händer och fingrar.

Alla barn lär sig att själva kontrollera sina muskler i samma ordning, först ansikte och nacke, sedan armar, bål och sist benen och fötterna. Barnet lär sig till exempel att balansera sitt huvud innan hen kan lära sig sitta eller stå.

Observera att alla barn inte följer schemat nedan. Några hoppar till och med över vissa steg, till exempel att krypa. Barnet kanske vänder sig tidigt från mage till rygg men lär sig gå sent. Tabellen visar att utvecklingen varierar mycket mellan olika barn. Det gäller också mellan syskon.

 

Tidigt

Vanligen

Senare

Ligger på mage och lyfter på huvudet

1 mån

2-3 mån

4-5 mån

Griper medvetet

2 mån

3-4 mån

6 mån

Vänder från mage till rygg eller tvärtom

3 mån

5-6 mån

7-8 mån

Sitter med stöd

4-5 mån

5-6 mån

8-9 mån

Sitter själv

5-6 mån

7-8 mån

9-10 mån

Kryper
En del barn hoppar över detta

5 mån

7-10 mån

10-12 mån

Reser sig och går utefter möbler

6-7 mån

9-10 mån

14-16 mån

Går själv

8-9 mån

10-14 mån

17-18 mån

Senast uppdaterad:
2011-01-18
Skribent:

Tor Lindberg, läkare, professor em. i barnmedicin

Redaktör:

Linda Ahlqvist, 1177.se

Granskare:

Bengt Lagerkvist, läkare, specialist i barnmedicin, Umeå Universitet