Läsare berättar

Nu vill jag bli en bättre människa

Att bli förälder har för mig bland annat inneburit att hela tiden vilja bli en bättre människa. Det finns nog ingen relation som jag är så självkritisk i, där jag hela tiden vill "göra rätt" och tänka på att jag behandlar henne med respekt.

Det är på gott och ont, man får inte bli för hård mot sig själv. Att vilja det bästa för sitt barn är väl inte konstigt. Och att vilja utvecklas som människa är väl inte heller konstigt.

Att i mitt barns direkta reaktion faktiskt se hur jag har gjort och agerat är häftigt och skrämmande på samma gång. Varför sa jag nej när jag egentligen hade kunnat säga ja? Varför gjorde jag så där, när jag egentligen tycker man ska göra på ett annat sätt? Ingen annan människa har fått mig att fundera och se mig själv så tydligt, och även tänka över hur vi alla beter oss mot varandra.

Det är ett stort ansvar att göra rätt och att behandla med respekt. Små barn är beroende av oss vuxna, säger vi att det är på ett sätt tror de ju oss. Därför behöver vi alla tänka på hur och vad vi gör och säger. Är det så vi själva vill bli bemötta?

Mamman

Publicerad:
2011-11-25
Skribent:

Mamman