Våld och övergrepp

Skriv ut (ca 5 sidor)
Skriv ut

Som barn har man rätt att bli väl omhändertagen och bemött med kärlek och respekt. Som barn är man beroende av att de vuxna i ens närhet skyddar och tar hand om en på ett sätt som gör att man kan utvecklas på ett bra sätt. Det kan gälla allt ifrån känslomässigt stöd till att man får mat och rena kläder.

Sedan 1979 är det förbjudet i Sverige för vuxna, även föräldrar, att slå barn. Ändå händer det att föräldrar eller andra vuxna skadar barn. Det kan vara att man blir slagen, sparkad, nypt eller skadad på annat sätt, så kallad fysisk misshandel.

Vuxna får inte heller hota, ge orimliga straff, vara elaka eller kränka barn på olika sätt. Då kallas det psykisk misshandel. Vuxna får heller inte låsa in barn.

Sexuella övergrepp är alla sexuella handlingar som sker mot någons vilja. En sexuell handling med ett barn är alltid ett övergrepp. Det är olagligt även om barnet tar initiativ till handlingen.

Alla barn som utsätts för våld är i behov av att omgivningen reagerar och att någon ingriper. Genom att lyssna hjälper man barnet att berätta. Som vuxen är det också viktigt att inte visa om man blir förskräckt över barnets berättelse. Barnet kan då tro att man inte vill höra mer.

UMO om våld och övergrepp

UMO om våld och övergrepp

Fäll ihop

Söka stöd och hjälp

Söka stöd och hjälp

Om du är ett barn

Om du själv blir misshandlad är det viktigt att berätta det för en vuxen som du litar på. Det kan till exempel vara en förälder, annan släkting, lärare, skolkurator eller någon annan vuxen som du litar på.

Det är också viktigt att berätta för en vuxen om man vet eller misstänker att en kompis har blivit utsatt.

Om man inte blir trodd är det viktigt att fortsätta berätta tills man blir tagen på allvar, och vända sig till en annan vuxen om den som man först berättade för inte tar en på allvar.

Om man inte känner någon vuxen man kan berätta för kan man ringa till en telefonjour som till exempel

Om du är förälder

Föräldrar som misshandlar sitt barn mår ofta själva dåligt. Om du är förälder har du rätt att få hjälp och stöd av socialtjänsten för att klara av ditt föräldraskap.

Många föräldrar känner sig rädda för att kontakta socialtjänsten. Man kan vara rädd för att man ska bli fråntagen sitt barn om man berättar hur det är. Men att våga berätta för någon om sina svårigheter är en bra början om man ska kunna förändra något, och socialtjänstens uppdrag är att i första hand ge hjälp och stöd som föräldern behöver för att kunna ta hand om sitt barn. Det är också mycket lättare för socialtjänsten att ge rätt hjälp om man samarbetar med förtroende för varandra.

 

Om du är vuxen och misstänker att ett barn är far illa 

Alla barn som utsätts för våld är i behov av att omgivningen reagerar och att någon ingriper. Barn som själva börjar berätta om misshandel måste alltid tas på allvar. Genom att lyssna hjälper man barnet att berätta. Som vuxen är det också viktigt att inte visa om man blir förskräckt över barnets berättelse. Barnet kan då tro att man inte vill höra mer.

Alla som arbetar med barn är skyldiga anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa. Det gäller till exempel personal i skolan, på fritids, inom sjukvården, polisen och kyrkan, och även de som jobbar med barn inom en privat verksamhet.

Privatpersoner och personer som arbetar med ideell verksamhet har ingen anmälningsplikt, men om man misstänker att ett barn far illa bör man anmäla det till socialtjänsten så att barnet kan få skydd och hjälp.

Ibland kan vuxna som misstänker att ett barn far illa välja att inte ingripa, eftersom de inte vet vad de ska göra eller tror att det kan bli värre för barnet om de lägger sig i. Men det är viktigt att tänka på att då kanske barnet inte får någon hjälp alls. För barnets bästa bör man därför anmäla.

Kontakta socialtjänsten

Om man misstänker eller vet att ett barn far illa  kan man vända sig till socialtjänsten i kommunen där man bor.

Fäll ihop

Hjälp och stöd i Sörmland

Sörmland

Hjälp och stöd i Sörmland

Barn och unga

Barn och unga upp till 18 år kan söka vård på sin lokala barn- och ungdomsmottagning, eller få hjälp och stöd på sin lokala barn- och ungdomspsykiatriska mottagning, BUP. Ungdomar från 13 år upp till 20 år (tjejer) eller 23 år (killar) kan vända sig till sin lokala ungdomsmottagning.

Vuxna

Vuxna kan vända sig till sin vårdcentral.

Hjälp och stöd från din kommun

Läs mer om vilket stöd just din kommun erbjuder här:

Eskilstuna | Flen | Gnesta | Katrineholm | Nyköping | Oxelösund | Strängnäs | Trosa | Vingåker

Akut hjälp

Om läget är akut ska du söka hjälp omedelbart. Ring 112 eller uppsök direkt närmaste akutmottagning eller psykiatriska akutmottagning. Om du är under 18 år kan du under dagtid vända dig direkt till din lokala barn- och ungdomspsykiatriska mottagning, BUP.

Telefonjourer och patient- och anhörigföreningar

Ibland kan det vara skönt att bara få prata med någon. Det finns många patient- och anhörigföreningar som du kan ta kontakt med för att få rådgivning, både för barn, unga och vuxna.

BRIS

Här finner du en lista med fler patient- och anhörigföreningar som kan ge dig råd och stöd vid olika typer av besvär. Det finns också en lista över telefonjourer som du kan ringa för att få rådgivning.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Publicerad:
2013-06-27
Redaktör:

Anna-Lena Byström, 1177 Vårdguiden

Manusunderlag:

Texten bygger på redan faktagranskat material som är  publicerat på 1177 Vårdguiden


Sörmland
Tillägg uppdaterade:
2014-07-08